DD Equity Fund

​Open end beleggingsfonds

DoubleDividend
Menu

Profiel

Het duurzame aandelenfonds DD Equity Fund belegt wereldwijd in een 25 tot 50-tal aan gereguleerde effectenbeurzen genoteerde ondernemingen van hoge kwaliteit. Uitsluitend ondernemingen die voldoen aan de duidelijk gestelde financiële- en duurzaamheidscriteria komen in aanmerking voor opname in de beleggingsportefeuille.

Kenmerken

  • Wereldwijde aandelenportefeuille met genoteerde ondernemingen van hoge kwaliteit: defensieve duurzame ondernemingen met lang track record en sterke financiële basis
  • Streeft naar een jaarlijks netto rendement van 8% na kosten op lange termijn​
  • Dagelijks verhandelbaar (open-end structuur)
  • Beheerd door een onafhankelijke fondsmanager
  • Volledig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

DoubleDividend Management B.V.

DD Equity Fund wordt beheerd door DoubleDividend. DoubleDividend onderscheidt zich in haar beleggingsfilosofie waar kwaliteitduurzaamheid en een focus op de lange termijn voorop staan. Wij geloven dat duurzame ondernemingen van kwaliteit op de lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel en maatschappelijk rendement op leveren. Deze ondernemingen worden getoetst aan de hand van de DoubleDividend Schijf van Vijf.

 

DoubleDividend Schijf van Vijf

DoubleDividend Schijf van Vijf

  1. Duurzaamheid: duurzaamheid levert een positieve bijdrage aan het risico- rendementsprofiel van een onderneming. Duurzame ondernemingen hebben een focus op de lange termijn en zijn innovatiever
  2. Bedrijfsmodel: een sterk bedrijfsmodel is essentieel voor de lange termijn, we geven de voorkeur aan ondernemingen met een sterk merk, een stevige marktpositie en hoge marges
  3. Track record & management: een onderneming moet beschikken over een bewezen track record van stabiele winstgroei
  4. Balans: een sterke balanspositie is van groot belang en geeft een buffer om moeilijke periodes goed door te komen en voldoende te investeren in het eigen bedrijfsmodel
  5. Waardering: het betalen van een redelijke prijs voor een belegging is van belang om de rendementsdoelstelling te kunnen behalen

Voorbeeld duurzaamheidsanalyse: Adidas

De duurzaamheidsanalyse is een belangrijk onderdeel van de DoubleDividend Schijf van Vijf. Hieronder een beknopte versie van de duurzaamheidsanalyse van Adidas, één van de posities van DD Equity Fund. Duurzaamheid is vandaag de dag een containerbegrip en kan van alles betekenen. Vanuit ons beleggingsbeleid hebben wij concreet invulling gegeven aan het begrip duurzaamheid. Voor DoubleDividend ligt de focus op het verduurzamen van de samenleving in brede zin. Wij hebben daarom drie kritische maatschappelijke trends benoemd die zowel kansen als risico’s vormen voor ondernemingen, te weten: klimaatverandering, welzijn en ecosystemen.

Welzijn

Welzijn: Sporten is gezond en verbindt. Ook is Adidas (indirect) een grote werkgever in ontwikkelingslanden. Adidas zet in op het verbeteren van de leefomstandigheden van werknemers van de toeleveranciers. Zo geeft Adidas trainingen en scholing om werknemers binnen de supply chain betere mogelijkheden te bieden om door te ontwikkelen. Dit zorgt (indirect) voor minder armoede en stimuleert economische groei.

Ecosystemen

Ecosystemen: Adidas wil vanaf 2024 alleen nog gerecycled plastic gebruiken voor de productie van alle schoenen en kleding. Op dit moment heeft Adidas al de Parley lijn, schoenen en kleding gemaakt van oceaanafval. Sinds 2018 wordt 100% duurzaam katoen gebruikt. De verwachting is dat de zomercollectie van 2019 al voor meer dan 40% uit gerecycled materiaal bestaat. Ook zal Adidas stoppen met het gebruik van nieuw plastic in kantoren, winkels en distributiecentra waardoor jaarlijks 40 ton aan plastic wordt bespaard.

Klimaatverandering

Klimaatverandeing: Adidas heeft zich als doel gesteld om de CO2-uitstoot met 3% te verminderen ten opzichte van 2015. Verder streeft Adidas ernaar om het waterverbruik bij strategische leveranciers te verminderen met 20% voor het einde van 2020 ten opzichte van 2014. Daarnaast wil Adidas 35% minder water verbruiken bij haar productie van kleding voor het einde van 2020. Ook streeft Adidas ernaar om de hoeveelheid afval terug te brengen. Het doel is om de afvalproductie met 20% te laten dalen. Beide ten opzichte van 2015.

​Beleggen in DD Equity Fund
Voor meer informatie zie de website van DoubleDividend.