Tarieven ​​RR Mechatronics obligatielening III

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert. 

Tarieven beleggers

 
Inschrijfkosten emissie (eenmalig) ​1%*
Servicekosten (maandelijks)
​0,05%
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis
* NPEX heeft besloten om tot en met 31 mei 2020 geen inschrijvingskosten in rekening te brengen aan de beleggers die op de bestaande en nieuwe emissies inschrijven.
Alle beleggers die op de tweede tranche van de RR Mechatronics 8% obligatielening III hebben ingeschreven, krijgen na de plaatsing van de emissie de inschrijfkosten terug.
Alle beleggers die tot en met 31 mei 2020 op de derde tranche van de RR Mechatronics 8% obligatielening III inschrijven, krijgen na de plaatsing van de emissie de inschrijfkosten terug.

Men dient bij de inschrijving wel de emissiekosten van 1% te voldoen. Wij zorgen ervoor dat u deze kosten terug krijgt na de uitgifte van de obligaties.

Alleen bij verhandeling op NPEX-effectenbeurs
Transactiekosten 0,​​5%

Servicekosten

Voor het aanhouden van een obligatie in uw NPEX-rekening betaalt u maandelijks servicekosten van 0,05% (op jaarbasis 0,6%). Deze kosten betaalt u zolang u de obligaties bij NPEX heeft. 

De servicekosten worden berekend over de nominale waarde van de obligatie. Hierdoor maakt het voor de hoogte van de servicekosten niet uit of deze jaarlijks, maandelijks of per kwartaal worden ingehouden.

NPEX heeft ervoor gekozen om de servicekosten maandelijks te innen, gezien u tussentijds (wekelijks) uw obligaties kunt verhandelen. De verrekening vindt dus maandelijks plaats met de uitkering van de couponrente.

Zie ook onderstaand rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld obligatielening

De prijs voor één obligatie is € 1.000. U betaalt éénmalig 1% emissiekosten om in te schrijven.
Als u één obligatie koopt dan betaalt u € 1.000 + € 10 inschrijfkosten = € 1.010.

U betaalt maandelijks 0,05% servicekosten om obligaties aan te houden. Deze kosten betaalt u zolang u de obligaties bij NPEX heeft.
De servicekosten worden in mindering gebracht op de rente die u maandelijks ontvangt.
Bij één obligatie betaalt u 0,05% x € 1.000 = € 0,50 aan servicekosten.
De maandelijkse couponrente bedraagt bruto € 6,67.
Bij één obligatie ontvangt u € 6,67 - € 0,50 = € 6,17 per maand.