Tarieven ​HyGear obligatielening I

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert. 

 

Tarieven beleggers

Inschrijfkosten emissie (eenmalig) 1%
Servicekosten (maandelijks)  0,05% 
NPEX-rekening  Gratis 
Geldopname / storting  Gratis 
   
Alleen bij verhandeling op NPEX-effectenbeurs
Transactiekosten 0,5%

Servicekosten

Voor het aanhouden van een obligatie in uw NPEX-rekening betaalt u maandelijks servicekosten van 0,05% (op jaarbasis 0,6%). Deze kosten betaalt u zolang u de obligaties bij NPEX heeft. 

De servicekosten worden berekend over de nominale waarde van de obligatie. Hierdoor maakt het voor de hoogte van de servicekosten niet uit of deze jaarlijks, maandelijks of per kwartaal worden ingehouden.

NPEX heeft ervoor gekozen om de servicekosten maandelijks te innen, gezien u tussentijds (wekelijks) uw obligaties kunt verhandelen. De verrekening vindt dus maandelijks plaats met de uitkering van de couponrente.

Zie ook onderstaand rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld obligatielening I

De prijs voor één obligatie is € 1.000. U betaalt éénmalig 1% emissiekosten om in te schrijven.
Als u één obligatie koopt dan betaalt u € 1.000 + € 10 inschrijfkosten = € 1.010.

U betaalt maandelijks 0,05% servicekosten om obligaties aan te houden. Deze kosten betaalt u zolang u de obligaties bij NPEX heeft.
De servicekosten worden in mindering gebracht op de rente die u maandelijks ontvangt.
Bij één obligatie betaalt u 0,05% x € 1.000 = € 0,50 aan servicekosten.
De maandelijkse couponrente bedraagt bruto € 5,84.
Bij één obligatie ontvangt u € 5,84 - € 0,50 = € 5,34 per maand.