In onderstaande tabel vindt u de Halfjaarberichten H2 2022 van de ondernemingen die genoteerd zijn op de NPEX-effectenbeurs.

NPEX dankt alle ondernemers die gehoor gegeven hebben aan het verzoek hun halfjaarbericht vóór 1 maart 2023 aan te leveren voor publicatie!