Baarn, 5 september 2022

Terugblik
De eerste helft 2022 van FreshBed heeft vooral in het teken gestaan van het plaatsen van de showroom modellen voor onze Amerikaanse partner RH (Restoration Hardware), het verder optimaliseren van de US collectie en voorbereiding van de marketing en sales lancering in de US. De online sales propositie en daarbij behorende trainingen zijn verder vorm gegeven. RH streeft, net als FreshBed, perfectie na qua lancering van haar nieuwe collectie. Dit heeft tot enige vertraging geleid qua lancering, echter komt dit vooral ten goede aan FreshBed daar RH een unieke propositie van FreshBed binnen haar collectie wil realiseren.

Nu ons strategisch partnership met RH bekend is, staat FreshBed in de spotlight en zien wij de interesse in ons bedrijf als ook onze producten toenemen, vooral ook vanuit de Europese markt. Nu de COVID lockdowns zijn opgeheven, verwelkomen de toonaangevende high-end 5 sterren hotels en wellness branche weer haar klanten. Gezondheid, welzijn en slaapverbeteringen staan hoger dan ooit op de agenda in de propositie richting klanten.

De interne organisatie van FreshBed is vooral opgeschaald qua Software Development capaciteit. Gezien de toename in vraag en uitbreiding van marksegmenten, willen we vooral op innovatief gebied extra stappen kunnen zetten. De feedback van onze klanten is zeer waardevol en stelt ons in staat nieuwe features te ontwikkelen en testen. Ter voorbereiding op de sales en marketing lancering in de US en de toenemende interesse in FreshBed overall, hebben we tevens ons marketing team verder uitgebreid met PR experts en digital marketeers. Onze FreshBed.com website heeft in H1 een belangrijke make-over gekregen nu de strategische samenwerking met RH officieel bekend is gemaakt.

Naast de Software Development, heeft het R&D team in H1 2022 zich gefocust op het finaliseren en lanceren van het nieuwe Europese model (Divan Gen 3), het optimaliseren van de US collectie en het ontwikkelen en het testen en certificeren van nieuwe productie methodieken.

De geplande investeringen in kritische componenten hebben plaatsgevonden vooral door de oplopende levertijden (tot wel 24 maanden voor computer chips) teneinde productie capaciteit te kunnen blijven garanderen aan onze klanten. Samen met onze leveranciers we daarnaast vooral gekeken naar de optimalisatie van (productie)processen en stijgingen van de grondstofprijzen. Op basis van de beoogde verkoopprognoses zijn tevens afspraken gemaakt met leveranciers over
afname garanties en zodoende de samenwerkingsbanden nog verder aangescherpt ter voorbereiding op de volgende fase van (internationale) groei.

In maart hebben wij de plaatsing van NPEX Obligatielening II succesvol afgerond en daarnaast in mei het restant van NPEX Obligatielening I afgelost.

Financiële stand van zaken
Wij hebben in H1-2022 een niet begrote omzet gerealiseerd van circa EUR 1M voor het optimaliseren van de reeds uitgeleverde US collectie. Ondanks deze extra omzet loopt H1-2022 achter op de begrote omzet. Dit komt door de vertraagde officiële lancering van FreshBed door RH in de Amerikaanse markt van het voorjaar naar einde zomer. Door deze ontwikkeling hebben wijook een pas op de plaats gemaakt voor wat betreft de geplande investeringen/uitgaven.

Wij zijn momenteel in gesprek met onze exclusieve strategische partner ter overbrugging van de financiële effecten op FreshBed van deze uitgestelde lancering.

Vooruitblik
Naast uitbreiden van de internationale markten focust FreshBed’s groeiplan zich vooral op het blijven investeren, optimaliseren en digitaliseren van onze slaapsystemen op basis van artificial intelligence en de waardevolle feedback van klanten.

Voor H2-2022 staat de verdere ontwikkeling van de technologie en hardware optimalisaties gepland. Naast de iOS versie van de FreshBed Slaap App zal ook een Android en iPad versie worden gelanceerd. Tevens zullen wij features gaan releasen die we o.b.v. wetenschappelijk onderzoek en data hebben ontwikkeld. Qua hardware zullen er nieuwe productietechnieken worden geïmplementeerd en worden nieuwe (innovatieve) materialen onderzoek die een verdere verbetering van de kwaliteit en comfort van het FreshBed gaan bewerkstelligen.

Qua marketing zal de lancering van FreshBed in de Amerikaanse en vergroten van de naamsbekendheid in de Europese markt een belangrijk speerpunt zijn voor H2 2022. Focus zal komen te liggen op hospitality sales. Er staan verschillende hotelbeurzen gepland als ook ervaren wij dat de samenwerking met onze strategische partnerships met RH en Lanserhof een geweldig podium voor om designers en hotels wereldwijd. Hieruit vloeien nu al direct aanvragen binnen.

De marketing lancering voor de Amerikaanse markt zal verzorgd worden door RH. De FreshBed Slaap Systemen zullen in 70 galleries van RH actief worden gepresenteerd aan klanten, er zullen diverse PR en marketing campagnes worden ingezet door RH met als belangrijk vertrekpunt de Hotel launch van RH in New York op 7 September om de FreshBed collectie wereldkundig te maken. Daarnaast gaat RH gaat een unieke FreshBed emailcampagne inzetten richting haar 5 miljoen klanten! De eerste FreshBeds zijn al verkocht in de US (en dit zonder marketing).

Voor de Europese markt staan o.a. gezamenlijke PR en marketing activiteiten gepland met onze Europese strategische hospitality partners zoals Alpina Gstaad en Lanserhof Sylt.

Naast de sales lancering in de Amerikaanse markt zal in de Europese markt het FreshBed Slaapsysteem GEN 3 actief verder worden uitgerold en worden verkocht. Vooral vanuit het Duitse en Zwitserse hospitality en wellness segment ervaart FreshBed dat er actieve ontwikkelingen gaande is die zich richten op het aanbieden van specifieke programma’s ter verbetering van de kwaliteit van slaap en de impact die dit heeft op gezondheid. Dit leidt tot steeds meer kennis over de effecten van slaap als ook de interesse in slaaptechnologie en FreshBed als product.

Met de officiële bekendmaking van ons strategische partnership met RH, neemt FreshBed een unieke positie in als de internationale fabrikant van het meest hoogstaande innovatieve slaap systeem. De komende periode zult u veel van FreshBed horen en zien!

Carpe Noctem,
Barry van Doornewaard
CEO FreshBed