Sliedrecht, 29 augustus 2022

Geachte obligatiehouder,

De eerste helft van 2022 is Pool Trading in staat geweest om de omzet volgens budget ruim te halen. Dit mede omdat de wereldwijde markt (door Covid-19) weer aantrok, en er meer klanten bezocht en op bezoek geweest zijn. Het aanbod van gebruikte handel is wel afgenomen, omdat de nieuwe emissie-eisen onzekerheid geven en de prijzen van de nieuwe motoren (volgens de huidige emissienorm) aanzienlijk hoger uitkomen. Daardoor is men afwachtend m.b.t. her-motorisering van schepen. Ondanks dat zijn we in staat geweest grotere orders van o.a. Generator-sets te kunnen schrijven.

Onderwerp Januari t/m juni 2022
Omzet 2.670.070
Kostprijs van de omzet 1.691.011
Brutomarge 979.059
Bedrijfskosten 696.271
EBITDA 282.788
Afschrijvingen 6.670*
EBIT 276.118
Financiele baten en lasten -155.768
EBT 120.350
Belastingen 18.053
Netto winst 102.297

* Het bedrag aan afschrijvingen is excl. Goodwill à € 271.500 t.b.v. aankoop aandelen Pool Trading

Zoals blijkt uit het overzicht, is er het 1e halfjaar gemiddeld 36% marge gemaakt op de producten. Doordat de transportkosten onverminderd hoog zijn, is het moeilijk om de kostprijzen van producten laag te houden. Ook het aanbod in de markt speelt een rol, voor wat betreft de inkoopprijs van de producten, om de gebudgetteerde marge van 40% vast te houden. De bedrijfskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven met vorig jaar en conform budget.

Voor het komende halfjaar verwachten we de omzetlijn vast te kunnen houden. Aangezien de maritieme markt door de huidige laagwaterstanden, en de economische ontwikkelingen in Europa (oogst-Oekraïne) financieel betere tijden kent dan ooit tevoren, zullen we streven naar een margeverbetering voor het komende halfjaar. Voor dit moment staan er diverse mooie projecten op de orderlijst die op termijn verwerkt zullen worden.

Als afronding, het inkorten van de BV-structuur is in de laatste fase, wat onze administratie zal vereenvoudigen.

Vertrouwende u zo voldoende informatie gegeven te hebben.

Met vriendelijke groet,
G.J. van de Pol / CEO

POOL TRADING GROUP B.V.