Baarn, 4 april 2022

Zoals reeds aangegeven in de prospectus van obligatielening II (2022) van FreshBed Company, zal FreshBed Company, door de succesvolle plaatsing van obligatielening II (2022), gebruik maken van de mogelijkheid om obligatielening I (2016) vervroegd af te lossen.

Op donderdag 5 mei 2022 zal de laatste rentebetaling zijn en zal de obligatie (€ 1.000) en bonusrente (€ 20) alsmede de pro-rato rente tot 5 mei worden overgemaakt aan NPEX waarna NPEX binnen 5 dagen de beleggers zal vergoeden. Na betaling van de obligaties zullen de obligaties uit de notering worden gehaald en zullen deze niet meer verhandelbaar zijn.

Wij willen alle beleggers van obligatielening I (2016) bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld en die het mede mogelijk hebben gemaakt onze visie en missie verder te ontwikkelen en onze groeidoelstellingen te blijven verwezenlijken.

AFM-regel lang