Baarn, 3 maart 2022

Op de emissie van de FreshBed 8,5% obligatielening II is inmiddels voor € 2.100.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar een
tweede tranche. De maximale omvang van de obligatielening blijft € 2.500.000.

Op donderdag 10 maart 2022 worden de obligaties uit de eerste tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 4 april 2022 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op maandag 11 april 2022 de tweede tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op dinsdag 12 april 2022 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn

Donderdag 3 maart 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 1
Donderdag 10 maart 2022 Uitgifte obligaties tranche 1
Maandag 4 april 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Maandag 11 april 2022 Uitgifte obligaties tranche 2
Dinsdag 12 april 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX*

* Behoudens verkorting/verlening van de inschrijvingstermijn.

AFM-regel lang