In deze update bespreken wij de volgende onderwerpen:
– Toelichting op de gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening 2020 van FreshBed Company
B.V. – Update Bröring Slaapcomfort B.V.
– Structuur FreshBed Company B.V.
– Geconsolideerde tussentijdse cijfers 2021 van FreshBed Company B.V.
– Vooruitzicht 2022

Klik hier voor het volledige bericht.