Soest 23 december 2021

In vervolg op ons bericht van 7 december 2021 informeren wij u dat de actieve marketing van de emissie van certificaten van aandelen Sparco Holding B.V. tijdelijk beperkt is, maar dat het nog steeds mogelijk is om in te schrijven.

Om in te schrijven kunt u contact opnemen met:
Marc Bos , Investor relations van NPEX

Tel.: 070-385 15 30
E-mail: [email protected]

Zie de documentenpagina van Sparco Loyalty Solutions voor het prospectus en overige documentatie.