Halfjaarbericht FreshBed Company B.V. 1e halfjaar 2021

Omzetontwikkeling 1e halfjaar 2021 ten opzichte van 1e halfjaar 2020

Bröring Slaapcomfort B.V.

Als gevolg van de Covid-19 pandemie en de daaraan gekoppelde lange lock-down is de omzet van Bröring in het 1e halfjaar is lager vergeleken met de omzet van het 1e halfjaar van 2020. Deze ontwikkeling zien we overigens vergelijkbaar in de branche cijfers van de slaap speciaal zaken. We zien in de maanden mei en juni gelukkig weer een positief verschil ten opzichte van 2020 en dat geeft vertrouwen voor het tweede halfjaar.

FreshBed Company B.V.

Het is een mooi 1e halfjaar geweest voor FreshBed waarin grote stappen zijn gezet en we nu vol in de scale-up zitten van de business.

De omzet in het 1e halfjaar van 2021 is ruim driemaal zo hoog in vergelijking met de omzet van het eerste halfjaar van 2020.Deze omzet is gedreven door de eerste substantiële leveringen aan onze grote klant in de US waarmee in mei van dit jaar een overeenkomst is gesloten. Zie ook onze nieuwsupdate van afgelopen maand.Samen met de klant is veel tijd gestoken en hoe de bedden te verpakken zodat ze in goede conditie aankomen in de US. Ook hier is weer een tailor made oplossing gevonden en geïmplementeerd naar tevredenheid van de klant.

Met deze leveringen is ook onze supply chain verder en in meer detail georganiseerd en zijn er twee nieuwe medewerkers gevonden die het FreshBed team in juli zijn komen versterken. Beide hebben een waardevolle ervaringen op het gebied van supply chain welke nodig is om de toekomstige groei aan te kunnen.

Aan de andere kant is de verkoop aan de Nederlandse tijdelijk stilgevallen omdat de winkel van Bröring Slaapcomfort BV onder de sluitingsmaatregelen valt en de hotel markt vrijwel tot stilstand gekomen is gekomen.

Naast de operationele uitdagingen en drukte is het team in het 1e halfjaar ook gestart met de ontwikkeling van een derde model voor de Noord Amerikaanse markt te weten de Queen. Hiermee wordt het portfolio uitgebreid, mede naar aanleiding van vraag vanuit de klant. De verwachting is dat we het Queen model vanaf het 1e kwartaal 2022 kunnen gaan leveren aan de Noord Amerikaanse markt. Ook op het gebied van software voor de FreshBeds is de ontwikkeling en innovatie in het 1e halfjaar doorgegaan welke we kunnen gaan toepassen in de volgende versies. 

Vooruitzichten en activiteiten 2e halfjaar 2021. 

Bröring Slaapcomfort B.V.

De verwachting is dat de positieve lijn van de maanden mei en juni zich in het 2e halfjaar doorzetten. We zien onze klanten weer terugkomen in de winkel en tegelijkertijd de online business afnemen.

FreshBed Company B.V.

Volgend op de genoemde eerste substantiële leveringen staan er voor augustus, september en oktober ook grote leveringen aan de US gepland voor in totaal 300 bedden. Ondanks de uitdagingen op de diverse grondstof markten liggen we op schema om deze bedden op tijd geleverd te krijgen.
Tijdige levering is dit keer van nog groter belang om de lancering van FreshBed door onze US klant op de juiste manier te faciliteren in de high-end showrooms en als voorraad voor verkoop aan eindklanten.
Voor na oktober verwachten we vervolgorders waar we nu nog geen zicht op hebben.

We zullen verder werken aan genoemde ontwikkeling van het Queen model en genoemde software.

Liquiditeitspositie: 

Bröring Slaapcomfort B.V. 

Bröring heeft geen problemen met de liquiditeit ondanks de lagere omzet mede dankzij de bekende ‘’Covid-regelingen’’.

FreshBed Company B.V. 

In het afgelopen half jaar heeft onze investeerder wederom een storting gedaan conform de gemaakte afspraken. Met deze storting is zowel het eigen vermogen als het werkkapitaal van FreshBed aanzienlijk versterkt en kunnen wij genoemde scale-up financieren.