Trotter

7% obligatielening

logo
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

​Specificaties obligatie Trotter

Uitgevende instelling Trotter B.V.
Lening  € 680.000 / 68 obligaties 
Nominale waarde  € 10.000 
Rente 7% per jaar
Coupon € 58,33 per maand
Betaalbaar op  Binnen 5 werkdagen na de 5e van elke maand 
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervoegde aflossing  Mogelijk (zie prospectus) 
Uitgiftedatum ​25 september 2013
Aflossingsdatum  ​24 september 2018 
Zekerheden Geen
0:00 / 0:00

Trotter groeit als kool

Trotter International Holding B.V. (hierna te noemen Trotter) groeit als kool dankzij het succes van de Trotter, dé oplossing voor tijdelijke buitenreclame en informatievoorziening. Het is een robuuste, mobiele reclamezuil die bijna overal kan worden ingezet. De Trotter bestaat uit een subtiel vormgegeven betonvoet, een mast met een grote omlijsting waarin aan twee zijden reclamedoek gespannen kan worden en is voorzien van verlichting. Trotters duiken binnen en buiten Nederland steeds vaker op in het straatbeeld, bijvoorbeeld bij winkels, bouwlocaties, autodealers en evenementen.

Met de opbrengst van de emissie wil Trotter International Holding B.V. een substantiële hoeveelheid nieuwe Trotters produceren, internationaal verder uitbreiden en het verkoopapparaat uitbouwen. De in Den Haag gevestigde onderneming is in 2012 opgericht en is een dochter van Image Building, een bedrijf dat sinds 1990 succesvol opereert in de markt van de tijdelijke buitenreclame. Vanaf 2009 heeft Image Building met eigen middelen geïnvesteerd in de ontwikkeling van haar product en het exploiteren van de markt. Inmiddels is het punt bereikt waarop de groei substantieel kan worden ingezet. Dat vraagt aanvullende investering. Hiervoor ​heeft Trotter obligaties uitgegeven die een gegarandeerd rendement opleveren met een interessante bonus.

Trotter Obligatie van 7%

De obligatielening is verdeeld in 68 obligaties van euro 10.000 nominaal en​ wordt verhandeld ​op NPEX. De rente bedraagt 7% per jaar, in maandelijkse termijnen te ontvangen. De looptijd is minimaal 3 en maximaal 5 jaar. Bij aflossing wordt afhankelijk van de looptijd een bonus uitgekeerd aan obligatiehouders van minimaal 3% tot maximaal 5% van de nominale waarde van de obligatie. Image Building Holding B.V., het moederbedrijf van Trotter, garandeert obligatiehouders de rentebetalingen waarop ook zal worden toegezien door de Stichting Obligatiehoudersbelangen.

Trotter Obligatielening 7%

  • Trotter International Holding B.V. heeft een Obligatielening uitgegeven van € 680.000,- verdeeld in 68 obligaties van € 10.000,- nominaal;
  • De lening noteert aan het online handelsplatform NPEX, waar de obligaties kunnen worden verhandeld;
  • De rente bedraagt 7% per jaar, per maand te ontvangen (effectief 7,23% per jaar); 
  • De looptijd van de lening is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar;
  • Bij aflossing van de lening wordt een bonus uitgekeerd aan de obligatiehouder, variërend minimaal 3% tot maximaal 5% van de obligatie;
  • De obligatiehouder krijgt een garantie voor de rentebetalingen van aandeelhouder Image Building Holding B.V.

Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Voor meer informatie kijk op de website van Trotter