​Image Building

Image Building
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Image Building

Wij zijn producent en leverancier van producten voor tijdelijke buitenreclame.

 

In 1990 begon Image Building als een van de eersten in Nederland met de aluminium frames ter vervanging van de houten reclame borden.

Het grote voordeel van de aluminium frames is dat deze eenvoudig in alle soorten en maten kunnen worden geleverd, waardoor de onderdelen ook steeds hergebruikt kunnen worden. Veel van de aluminium buizen en klemmen hebben een levensduur van ruim 15 jaar.

Naast de aluminium frames heeft Image Building ook verschillende soorten raamfolies in haar assortiment opgenomen. Hierdoor kan Image Building aan eigenaren en beheerders van kantoren en winkelpanden een breder pakket van oplossingen bieden. 

Image building
Image building

Gaandeweg de jaren heeft Image Building haar werkterrein uitgebreid van de vastgoedmarkt naar buitenreclame voor onder andere autodealers, fastfood ketens, tankstations en bouwmarkten.

 

In 2008 werd het eerste prototype van de Trotter in elkaar gezet, een fraai vormgegeven geïndustrialiseerd product, dat in grote series kan worden gebouwd. De Trotter wordt als een soort “plug and play” product overal ter wereld op dezelfde manier gebruikt. 

Als je als bedrijf een schaalbaar product wil voeren, dan moet je er volgens ons ook voor zorgen dat het product universeel te gebruiken is. Het plaatsen en weer weghalen van een Trotter is dus zo bedacht dat het door ieder willekeurig transportbedrijf met een kraanauto kan worden uitgevoerd.

 

Trotter

De Trotter wordt geleverd in 4 formaten.

 

De Trotter wordt geleverd in 4 formaten.

 

De Trotter wordt geleverd in 4 formaten.

Image building formaten

In 2016 hebben wij de eerste LED Trotters gebouwd. Hiermee hebben wij inmiddels een paar opdrachten uitgevoerd. Wij denken dat de vraag naar LED Trotters komende jaren flink zal toenemen.

 

Het aantal geproduceerde Trotters is ieder jaar gestegen. Op 30 september 2017 zijn er in totaal 1555 Trotters geproduceerd. Hiervan worden er 1.292 door ons in Nederland geëxploiteerd. De rest bevindt zich in het buitenland.

Markt

Wij zijn actief in de markt voor tijdelijke buitenreclame. Dat zijn  reclameuitingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Het gaat om losstaande objecten of om borden of affiches of belettering die aan gebouwen of objecten in de openbare ruimte bevestigd zijn of er deel van uitmaken.

 

Buitenreclame kan tijdelijk of permanent van aard zijn en van diverse materialen vervaardigd. De oudste vormen betreffen belettering op de ruiten van winkels, reclameborden en uithangborden van winkels. Later kwamen daar losstaande objecten waar reclame aan bevestigd kon worden bij. De grootste vormen betreffen de zogenaamde billboards - enorme reclameborden aan de snelwegen maar ook in de steden geplaatst.

Klanten

Image building klanten

Onze klanten zijn actief in de volgende sectoren:

  • Automotive           
  • Bouw & infrastructuur
  • Evenementen      
  • Media en communicatie
  • Petrol
  • Overheid
  • Cultuur
  • Retail
  • Vastgoed
  • Recreatie en Horeca
Omzetverdeling per doelgroep
* per 30-09-2017
omzetverdeling Trotter per doelgroep
* per 30-09-2017

Van onze totale omzet in Nederland wordt ongeveer 35% ingevuld door onze klanten uit de vastgoed sector. Voor de onze omzet met de verhuur van Trotters ziet deze verdeling er anders uit. Hier ligt het zwaartepunt meer bij de overheid. Dat komt omdat er in de jaren dat er verkiezingen zijn veel opdrachten door gemeenten worden verstrekt.

Onze activiteiten in het buitenland

In 2013 zijn wij voor het eerst buiten Nederland gaan werken.

We hebben er toen voor gekozen om op kleine schaal alleen met de verhuur van Trotters te beginnen in Zweden en in Spanje.

 

Op basis van de opgedane ervaringen hebben we in 2015 besloten om buiten Nederland voortaan gebruik te maken van een franchiseformule. Het beeldmerk en het gebruik van de Trotter moet op basis van een licentie fee per Trotter per maand worden afgerekend.

De voorwaarden van een franchise licentie variëren, maar het gaat in alle gevallen om een looptijd van minimaal 3 tot maximaal 5 jaar, een vaste maandelijkse vergoeding per Trotter en voor ons het recht om de franchise licentie te beëindigen als de distributeur zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.

 

Met dit nieuwe exploitatiemodel zijn wij voor het eerst begonnen in het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn daar in 2015 een Joint Venture gestart. De onderneming heet Trotter.UK. Wij hebben 20% en onze partner heeft 80% van de aandelen. Trotter.UK koopt van ons de Trotters (inmiddels 147 stuks). Daarnaast betaalt zij maandelijks per Trotter een licentie fee.

In 2017 zijn we vanuit onze thuisbasis in Den Haag gestart met de verhuur van Trotters in België. Dit zien we als een uitbreiding van de Nederlandse markt aangezien de opdrachten worden uitgevoerd door Image Building B.V. in Nederland.

Onze kern​getallen

Kerncijfers Image Building


* De kengetallen over 2017 zijn een prognose, gebaseerd op de beschikbare gegevens per datum Prospectus, 7 december 2017. Wij verwachten dat de uiteindelijke cijfers per 31 december 2017 hier niet significant van af zullen wijken.

Onze toekomstplannen

 

Wij willen in Europa eigen vestigingen openen die Trotters verhuren. Wij willen in die vestigingen het printen van de doeken voor de aluminium frames en de raamfolie uitbesteden. Daarom willen wij lokaal gaan samenwerken met transportbedrijven en printerbedrijven. Wij zijn van plan om in 2018 eerst in Duitsland een eigen vestiging te openen. Wij denken dat we in 2019 in Frankrijk kunnen starten met een eigen vestiging.

 

Buiten Europa willen wij ook groeien. Dat willen wij niet doen door eigen vestigingen te openen, maar door samen te werken met zelfstandige bedrijven die onze Trotters huren en lokaal onderverhuren. Deze bedrijven betalen ons maandelijks een vergoeding voor de verhuur van de Trotters en een licentievergoeding voor het gebruik van de franchise formule. Dat doen wij nu ook al in Dubai. Wij weten nog niet zeker in welke andere landen buiten Europa wij dit gaan doen. Dat laten we afhangen van welke partijen ons zullen gaan benaderen. Op dit moment voeren wij verkennende gesprekken met een partij die gevestigd is in Canada.

Management team

Stephan Molenaar

Stephan Molenaar:
Als oprichter van Image Building heeft Stephan ruim 25 jaar ervaring met alle aspecten van de buitenreclame. Zijn specialiteit ligt op het gebied van ontwerp en techniek.

Michaël Truijen

Michaël Truijen:
Afgerond 15 jaar geleden is Michaël toegetreden tot de Image Building Groep.

Samen met Stephan heeft hij het bedrijf uitgebouwd tot marktleider op het gebied van buizenframes in Nederland. Zijn specialiteit spitst zich toe op de strategie en organisatie van het bedrijf.

Structuur van het bedrijf

Organigram Image Building
Raadpleeg onze tarieven, het prospectus en het informatiedocument voor u overgaat tot inschrijving.