​BOB Autowas

​7% obligatielening

BOB Autowas logo
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Specificaties obligatie ​BOB Autowas

Uitgevende instelling ​BOB autowas B.V.
Lening  € 2.499.000 / 2.499 obligaties
Nominale waarde  € 1.000 
Rente 7% per jaar
Coupon € ​5,84 per maand
Betaalbaar op  Binnen 5 werkdagen na de 23e van elke maand
Looptijd Maximaal ​6 jaar 
Vervroegde aflossing  Mogelijk (zie prospectus)
Vervroegde sluitingsdatum  18 juni 2017
Uitgiftedatum 23 juni 2017
Aflossingsdatum 23 juni 2023 
Zekerheden  Geen
Tarieven Klik hier