Handel in Triodos Vastgoed fonds gesloten

Herstructurering tot een closed-end beleggingsfonds​

Triodos Investment Management is voornemens om Triodos Vastgoedfonds te herstructureren tot een closed-end beleggingsfonds. Om dit proces zorgvuldig te laten verlopen, in het belang van de zittende aandeelhouders en gegeven de liquiditeitspositie van het fonds, is de inkoop en uitgifte van aandelen Triodos Vastgoedfonds vooralsnog opgeschort.

De directie van het fonds heeft hiertoe besloten om de toekomstige verhandelbaarheid van de aandelen Triodos Vastgoedfonds te waarborgen. “Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt hebben wij geconcludeerd dat de open-end structuur van het fonds niet langer voldoet. In het belang van de aandeelhouders zijn we daarom voornemens het fonds om te vormen naar een closed-end beleggingsfonds. De herstructurering brengt het fonds tevens meer in lijn met de huidige praktijk in de markt”, aldus Guus Berkhout, fondsmanager Triodos Vastgoedfonds.

Voor het uitgebreide persbericht: Persbericht Triodos Investment Management