Overdraagbaarheid van de certificaten van aandelen Fastned

 

Fastned certificaten van aandelen

 

De certificaten van aandelen Fastned zijn vanaf 7 april 2015 op NPEX verhandelbaar. 

Tot 7 april 2015 (exact 9 maanden na de datum van publicatie van het prospectus) is het verhandelen van certificaten van aandelen via NPEX alleen mogelijk op basis van een geschreven verzoek met motivatie aan het adres van FAST door een houder van certificaten die (een deel van) zijn certificaten van aandelen wil verkopen.

Zie voor meer informatie het prospectus het prospectus en de samenvatting van het prospectus (C14)

______________________________________________________________________________________________

De Depositary Receipts can be traded on NPEX from April 7th 2015 onward.

Up to the date of April 7th 2015 (being exactly nine months after the date of this prospectus) trading of Depositary Receipts via NPEX will only be possible upon a written and motivated request to the address of FAST by a holder of Depositary Receipts who wants to sell (part of) his Depositary Receipts.

For more information please consult the prospectus