NPEX voor beleggers

Beleggen in het mkb

NPEX biedt beleggingsmogelijkheden. Het is mogelijk om rechtstreeks te investeren in mkb-ondernemingen en beleggingsfondsen. Mkb-ondernemingen bieden via NPEX aandelen of obligaties aan waarop u kunt inschrijven.

Rendement

Het rentepercentage van de obligatieleningen die op NPEX worden uitgegeven is hoger dan dat van staatsobligaties en hoger dan de spaarrente die banken geven. De rente, die maandelijks betaald wordt, ligt tussen de 5-10% op jaarbasis. De hoogte van de rente is afhankelijk van eventuele zekerheden, trackrecord van het bedrijf, financiële ratio’s, e.d. 

Het rendement op aandelen is afhankelijk van de groei van de onderneming waarin wordt belegd.
  

Risico's

Het beleggen in mkb-ondernemingen biedt kansen maar ook risico’s. NPEX hecht er sterk aan dat de ​ondernemingen de specifieke risico’s van beleggen in hun ​onderneming helder verwoorden. NPEX eist dan ook een prospectus dat voldoet aan de eisen zoals gesteld door de AFM. Bij obligatieleningen zal een onafhankelijke specialist, een Limited Sanity Check uitvoeren (mini Due Diligence) naar de betaalcapaciteit van de onderneming. Alleen bij positieve uitkomst zal de onderneming worden toegelaten tot de publieke markt van NPEX.
Meer weten over het NPEX proces? Klik hier →

Ondanks zorgvuldig onderzoek, blijft beleggen risico’s met zich meebrengen. NPEX adviseert dan ook beleggingen te spreiden, en alleen te beleggen met vermogen dat u kunt missen.


Toezicht

NPEX staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB). De beleggingen zijn ondergebracht in een aparte stichting, Stichting NPEX Bewaarbedrijf, en staan daarmee los van de operationele activiteiten van NPEX.

Toezicht

NPEX staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB). De beleggingen zijn ondergebracht in een aparte stichting, Stichting NPEX Bewaarbedrijf, en staan daarmee los van de operationele activiteiten van NPEX.

Toezicht

NPEX staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB). De beleggingen zijn ondergebracht in een aparte stichting, Stichting NPEX Bewaarbedrijf, en staan daarmee los van de operationele activiteiten van NPEX.

Toezicht

NPEX staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB). De beleggingen zijn ondergebracht in een aparte stichting, Stichting NPEX Bewaarbedrijf, en staan daarmee los van de operationele activiteiten van NPEX.


Geld overboeken naar uw NPEX-rekening

Om geld te storten op uw NPEX-rekening, doet u een overboeking naar bankrekening 
NL59 INGB 0661 4576 72 t.n.v. Stichting NPEX Bewaarbedrijf onder vermelding van uw 
6-cijferige NPEX-rekeningnummer.

Effecten overboeken naar uw NPEX-rekening

Uw huidige bankrelatie kan uw effecten overboeken naar de Kasbankrekening 
NL21 KASA 0222 7532 69 t.n.v. Stichting NPEX Bewaarbedrijf, o.v.v. uw naam en uw 
NPEX-rekeningnummer. 

Uw bank dient een vooraankondiging van deze levering te sturen aan fonds_beheer@npex.nl.