Obligaties uitgeven

Wat is er nodig om obligaties te kunnen uitgeven


Vanaf welk bedrag:
Minimale kapitaalbehoefte:  € 1.000.000 
Track record: Bedrijf bestaat minimaal 3 jaar waarvan één jaar winstgevend
Betaalcapaciteit:  De onderneming is in staat vanuit de huidige cashflow de toekomstige rentelast te dragen 
Continuïteit, minimaal 10 FTE: De onderneming is niet puur afhankelijk van 1 persoon, maar heeft een breder gedragen organisatie 
Limited Sanity Check:  De onderneming zal een Limited Sanity Check (mini Due Diligence)  laten uitvoeren op basis waarvan NPEX kan beoordelen of deze kwalificeert voor publieke uitgifte
Rentepercentage:  De hoogte van het rentepercentage is afhankelijk van verschillende factoren en komt in overleg tot stand 

P​rospectus

NPEX heeft een modelprospectus laten ontwikkelen welke met behulp van een advocaat zal worden samengesteld. In het prospectus wordt de onderneming, het aanbod en het bijbehorende risico zo transparant mogelijk beschreven.  Op basis van dit prospectus, dat zal worden gepubliceerd op de website van NPEX, kunnen geïnteresseerden zich online inschrijven. Nadat de obligaties zijn uitgegeven, en de onderneming verder kan met de opgehaalde groeifinanciering, zal NPEX deze obligaties verhandelbaar maken via De Beurs.

Publiciteit

Een onderneming krijgt met een notering op de publieke markt extra uitstraling naar buiten met niet alleen aandacht van de pers, maar ook van diverse stakeholders zoals leveranciers en afnemers. Dit biedt ondernemingen extra “exposure“ en daarmee de mogelijkheid om extra omzet te genereren. 

Geïnteresseerd?

NPEX helpt ondernemers graag met het ophalen van groeifinanciering. Wilt u meer weten, neem  contact met ons op via info@npex.nl of bel naar 070 - 385 15 30