Uw fiscaal jaaroverzicht 2017 zult u eind februari van NPEX ontvangen.

Het jaaroverzicht wordt alleen per e-mail of post verstuurd en is dus niet via uw NPEX-portefeuille beschikbaar.
Het is belangrijk dat u uw fiscaal jaaroverzicht goed bewaart, aangezien u het overzicht nodig heeft voor uw belastingaangifte 2017.

Menu

NPEX voor beleggers

Vanaf 18 november 2017 ​​is de secundaire handel tot nader order gestopt. 
Lees meer →

Beleggen in het mkb

Via NPEX kunt u rechtstreeks beleggen in snel groeiende middelgrote Nederlandse ondernemingen. Hierdoor kunt u als belegger rendement nastreven en kunnen deze ondernemingen het benodigde kapitaal ophalen om door te groeien en hun ambities te verwezenlijken. 

U kunt via NPEX beleggen in​

Obligaties Aandelen Beleggingsfondsen
5-7 jaar looptijden, 5-10% rente Waardering door onafhankelijk Corporate Finance kantoor Gespreide beleggingen
Middelgrote Nederlandse ondernemingen Middelgrote Nederlandse ondernemingen Aandelen vastgoedfondsen

 

Tarieven particuliere en zakelijke rekeninghouders

NPEX-rekening Gratis
Inschrijfkosten emissie 1% ​eenmalig per emissie*
Servicekosten
0,05% ​maandelijks bij obligaties**
Geldopname / storting Gratis
Alleen bij ​aan- & verkoop
Transactiekosten 0,5%***


*
Tenzij een ander tarief expliciet is vermeld
**
Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.
*** Momenteel niet van toepassing, zie berichtgeving

Rendement

Obligaties
Het rentepercentage van de obligatieleningen die op NPEX worden uitgegeven is hoger dan dat van staatsobligaties en hoger dan de spaarrente die banken geven. De rente, die maandelijks betaald wordt, ligt tussen de 5-10% op jaarbasis. De hoogte van de rente is afhankelijk van eventuele zekerheden, trackrecord van het bedrijf, financiële ratio’s, e.d.
De servicekosten voor het aanhouden van obligaties bedraagt 0,6% per jaar. Dit wordt tijdens de maandelijkse rentebetaling verrekend.  
Aandelen

Het rendement op aandelen is afhankelijk van de groei en de winst ontwikkeling van de onderneming waarin wordt belegd.

 

Risico's

Beleggen brengt risico’s met zich mee. NPEX begrijpt dat. Daarom laat NPEX niet iedere onderneming toe. Ondernemingen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden en worden door een onafhankelijke partij doorgelicht om te beoordelen of de plannen van de ondernemingen  een goede kans van slagen hebben. 
NPEX
  • Businessplan: Op basis van verkennende gesprekken, een bedrijfsbezoek en het businessplan wordt beoordeeld of een traject via NPEX een goede kans van slagen heeft.
  • Kredietcheck: op basis van de jaarrekeningen wordt een analyse op de balans gedaan
  • Financieel due diligence: deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijk Corporate Finance kantoor. Hierin worden de kansen en risico’s beoordeeld en de mogelijkheid tot betalen van de rente en aflossing. Alleen bij positieve uitkomst zal de onderneming worden toegelaten tot de publieke markt van NPEX.
    Bij een aandelen emissie vindt er een waardering plaats.
  • Prospectus: hierin worden bedrijfsinformatie, de voorwaarden van de emissie en de risico’s verwoord. Het  prospectus dient aan de eisen van NPEX te voldoen, welke vergelijkbaar zijn met de richtlijnen van de AFM.​ 

Bij obligatie emissies is de uitgevende onderneming gebonden aan Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze stichting behartigt de belangen van alle obligatiehouders.

Ondanks zorgvuldig onderzoek, blijft beleggen risico’s met zich meebrengen. NPEX adviseert dan ook beleggingen te spreiden, en alleen te beleggen met vermogen dat u kunt missen.


Toezicht

NPEX staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB). De beleggingen zijn ondergebracht in een aparte stichting, Stichting NPEX Bewaarbedrijf, en staan daarmee los van de operationele activiteiten van NPEX.