Hoe krijg ik een notering op NPEX?

Menu

Bij een notering op NPEX is de eerste vraag of u effecten aan het publiek wilt aanbieden of in besloten kring (interne notering). Voor het uitgeven van effecten aan het publiek stelt de Wet op het Financieel Toezicht eisen, die door de AFM worden gecontroleerd. Het belangrijkste criterium is of er een door de AFM goedgekeurd prospectus moet worden uitgegeven. In principe is dit altijd het geval, behalve als er aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het bedrag aan effecten dat aan het publiek wordt aangeboden bedraagt minder dan € 2.500.000 op jaarbasis
  2. Iedere participatie is bij uitgifte minstens € 100.000 waard;
  3. De reden van de vrijstelling is dat je van consumenten, die voor beleggingen kiezen met een minimale investering van € 100.000, mag verwachten dat zij voldoende deskundig en professioneel zijn om de aard van aangeboden producten en de aanbieder van de producten goed te kunnen beoordelen;
  4. Het aantal beleggers dat kennis kan nemen van de aanbieding is maximaal 100.

Indien er geen door de AFM goedgekeurd prospectus gepubliceerd hoeft te worden, omdat een vrijstelling van toepassing is, eist NPEX dat er een gelijkwaardig document wordt gepubliceerd. Ook als de plaatsing van de effecten in besloten kring plaatsvindt, dient voor de belegger adequate informatie beschikbaar te zijn.

Mocht er sprake zijn van een vrijstelling, dan beschermt de wet de consument. De aanbieders moeten zich wel houden aan de regels over oneerlijke handelspraktijken. Is hun handelspraktijk oneerlijk, dan kan de AFM op basis van de Wet Oneerlijke handelspraktijken (Wet OHP) optreden.

Ook bevat het prospectus een aantal verplichte paragrafen die door de AFM worden gecontroleerd:   

  1. De risicoparagraaf
  2. De beschrijving van de onderneming
  3. De bestemming van het geld

Een verschil is dat er bij een door de AFM goedgekeurde prospectus een goedkeurende verklaring van een accountant nodig is en bij een vrijgestelde prospectus niet. Is een bedrijf op NPEX genoteerd dan hoeft deze niet haar boekhoudmethode te wijzigen (IFRS is geen verplichting). Een begeleidende sponsor of listing agent is niet verplicht. NPEX wil wel dat het bedrijf alle informatie die relevant is aan haar beleggers ter beschikking stelt. Vanzelfsprekend gaat het hier om de jaarcijfers en indien beschikbaar de halfjaarcijfers. Mocht u als ondernemer twijfelen of iets relevant is voor beleggers neem dan contact op met de Commissaris voor de Notering van NPEX.