Benodigde informatie

  Menu

  ≫   Drie jaar historische cijfers/jaarrekeningen met accountantsverslag
  ≫   
  Business Plan inclusief financiële prognoses voor de komende vijf jaren waaruit blijkt dat    het zeer aannemelijk is dat de hoofdsom en de rentebetalingen, voor zover het obligaties betreft (terug)betaald worden
  ≫   
  Fiscale en juridische structuur van de vennootschap
  ≫  
   Inzicht in de huidige on- en off-balance financiering
  ≫   
  Toelichting op de voorgenomen transactie inclusief een Herkomst en Besteding der middelenoverzicht;Welke hoogte van de financiering is benodigd en waarvoor zal de financiering worden aangewend?
  ≫   
  Indien van toepassing informatie over garanties/zekerheden
  ≫   
  Uittreksel Kamer van Koophandel en laatste statuten
  ≫   
  Waarderingsrapport bedrijf (bij aandelen)
  ≫  
   Informatie over het bestuur en aandeelhouders
  ≫  
   Door de AFM goedgekeurde prospectus of indien vrijstelling van toepassing het modelprospectus volledig ingevuld
  ≫   
  Voor fondsen en beheerders AFM vergunning indien aanwezig