Benodigde informatie

 • Drie jaar historische cijfers/jaarrekeningen met accountantsverslag;
 • Business Plan inclusief financiële prognoses voor de komende vijf jaren waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat de hoofdsom en de rentebetalingen, voor zover het obligaties betreft (terug)betaald worden;
 • Fiscale en juridische structuur van de vennootschap;
 • Inzicht in de huidige on- en off-balance financiering;
 • Toelichting op de voorgenomen transactie inclusief een Herkomst en Besteding der middelenoverzicht;
 • Welke hoogte van de financiering is benodigd en waarvoor zal de financiering worden aangewend?
 • Indien van toepassing informatie over garanties/zekerheden;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel en laatste statuten;
 • Waarderingsrapport bedrijf (bij aandelen);
 • Informatie over het bestuur en aandeelhouders;
 • Door de AFM goedgekeurde prospectus of indien vrijstelling van toepassing het modelprospectus volledig ingevuld.
 • Voor fondsen en beheerders AFM vergunning indien aanwezig.