De MKB-Beurs                     

 • Hoe bepaal ik de vraagprijs?

  U bent vrij in het bepalen van uw vraagprijs, maar de intrinsieke waarde van de effecten, en de afgeronde transacties uit het verleden, kunnen hiervoor een goede basis zijn. Verder gelden de gebruikelijke veilingprincipes: hoe lager uw vraagprijs, hoe groter de kans dat uw effecten worden verkocht. Er kan niet op een deel van uw aanbieding geboden worden. Bij een grote positie kunt u overwegen de aanbieding in delen te doen in plaats van één grote aanbieding. Dit verhoogt de kans op een interessant bod.
 • Hoe kan ik de prestaties van mijn effecten volgen?

  NPEX verwijst voor financiele gegevens, waar mogelijk, naar de site van de uitgevende instelling. Verder kunt u voor effecten die op de veiling verhandelt worden de biedhistorie raadplegen. Deze geeft een overzicht van de effecten die verhandeld zijn en tegen welke prijs. De biedhistorie vindt u op de informatiepagina van de notering onder 'Documentatie'
 • Wat kost handelen op NPEX?

  Op de NPEX-beurs wordt rechtstreeks gehandeld, dus zonder tussenkomst van andere partijen. Dat houdt de kosten laag. Beleggers betalen niets voor het openen en aanhouden van een NPEX-rekening. Ook betalen ze geen bewaarloon voor de effecten in hun portefeuille. Er worden alleen transactiekosten berekend (1,5 %) bij koop en verkoop via het veilingmechanisme. NPEX ontvangt van de bedrijven een vergoeding voor het noteren van de effecten.
 • Hoe kan ik effecten kopen?

  Onder 'De Beurs' treft u een overzicht aan van alle noteringen op NPEX. U klikt op de notering van uw keuze en komt dan op een scherm met informatie over deze notering. In het grijze vak ziet u 'kopen' voor noteringen die u direct van de uitgevende instelling kunt kopen, 'bieden' voor noteringen die u van andere beleggers kunt kopen door middel van de veiling, of ínschrijven' voor de emissie van een notering.
 • Hoe kan ik effecten verkopen via NPEX?

  Het NPEX-handelsplatform werkt volgens het veilingprincipe. Vanuit uw portefeuille kiest u welke effecten u wilt verkopen en wat u ervoor vraagt. Vervolgens kunnen gedurende de biedtermijn andere deelnemers van NPEX bieden op uw effecten. De deelnemer die aan het eind van de biedtermijn de hoogste prijs heeft geboden, verkrijgt dan de effecten, mits deze prijs hoger of gelijk is aan uw vraagprijs. Als verkoper kunt u besluiten een bod onder uw vraagprijs toch te accepteren. Bevestig dit dan door te reageren op de e-mail die u naar aanleiding van dot bod ontvangen heeft. 
  Het NPEX-handelssysteem biedt diverse waarborgen waardoor de transactie tussen verkoper en koper juridisch en financieel correct verloopt. U kunt effecten verkopen vanuit uw portefeuille. Gebruik hiervoor de button ‘Verkopen’ en volg de instructies op het scherm. Effecten in open fondsen worden altijd verkocht aan de uitgevende instelling tegen de intrinsieke waarde op de uitvoeringsdatum. U kunt deze dus niet aanbieden aan andere deelnemers.
 • Hoe ontvang ik de verkoopprijs?

  Uiterlijk 3 werkdagen na de biedtermijn wordt het geboden bedrag van de NPEX-rekening van de koper naar die van de verkoper overgeboekt. Op hetzelfde moment gaat het economisch eigendom van de effecten over van de verkoper naar de koper.
 • Hoe schrijf ik in op een nieuwe emissie?

  Bij inschrijving op een nieuwe emissie neemt u de volgende stappen: u schrijft in op het door u gewenste aantal effecten; de inschrijfkosten worden geblokkeerd op uw NPEX-rekening; u ontvangt bericht voor welke datum u uw inschrijving moet volstorten; na volstorting van de inschrijving worden de effecten na de sluitingstermijn toegevoegd aan uw portefeuille. Let op: Mocht de inschrijving ‘overtekend zijn’, dan wordt de toewijzing in volgorde van volstorting toegewezen (tenzij anders bepaald in het prospectus van het fonds). Hoe eerder u uw inschrijving volstort, des te groter dus de kans op toewijzing van de effecten. Komt u niet in aanmerking voor de effecten, dan wordt het door u gestorte saldo gedeblokkeerd op uw NPEX-rekening en kunt u weer vrijelijk over de tegoeden beschikken.
 • Hoe verkoop ik mijn effecten in open end fondsen terug aan de uitgevende instelling?

  Binnen NPEX (vanuit ‘Mijn NPEX’) kunt u in uw portefeuille kiezen voor ‘Verkopen’. De uitgevende instelling zal hierna de effecten aankopen, mits aan de voorwaarden uit het prospectus wordt voldaan. Voorbeeld: de effecten hebben op het moment van verkoop een intrinsieke waarde van € 10.000,- per stuk. U wilt 2 effecten verkopen. Op de uitvoeringsdatum hebben de effecten een waardering van € 11.000,- per stuk.U krijgt per uitvoeringsdatum 2 x € 11.000,- is € 22.000,- bijgeschreven op uw NPEX-rekening. Bij open end fondsen koopt u altijd in ‘geld’ en verkoopt u in ‘stukken’. Het geld wordt uitbetaald op de uitvoeringsdatum.
 • Hoe verloopt de overdracht van de effecten?

  Omdat alle effecten door NPEX zijn gecertificeerd is de overdracht van het economische eigendom een puur administratieve handeling. Uiterlijk 3 werkdagen na de biedtermijn zal het economisch eigendom van de participatie(s) overgaan van verkoper naar koper.
 • Hoe weet ik of de vraagprijs reëel is?

  Er zijn verschillende manieren om te beoordelen of een vraagprijs reëel is: bestudeer de fondsinformatie en het prospectus; kijk naar de relevante informatie op de website van de fondsaanbieder; bestudeer de intrinsieke waarde van het fonds; bestudeer de 'transactiehistorie', deze vindt u onder aan de fondspagina onder 'documentatie' ; informeer bij de uitgevende instelling; informeer bij deskundigen en/of uw vermogensbeheerder.
 • Hoe werkt het koopproces voor effecten in ‘open’ fondsen?

  Bij ‘open’ fondsen koopt u altijd effecten in ‘geld’ en verkoopt u in ‘stukken’. Het aantal effecten wordt toegewezen op de uitvoeringsdatum. Bij het kopen van effecten in open fondsen neemt u de volgende stappen: u stort het bedrag waarvoor u wilt deelnemen in het fonds; direct na de uitvoeringsdatum ontvangt u een bevestiging van het aantal effecten dat u toegewezen heeft gekregen (bij open fondsen kunnen dit ook ‘fracties’ van effecten zijn); nadat de effecten door de uitgevende instelling zijn toegewezen, worden de effecten toegevoegd aan uw portefeuille. Voorbeeld: De effecten hebben bij aanschaf een intrinsieke waarde van € 10.000,-. U wilt voor € 25.000,- participeren in het open fonds. Op de uitvoeringsdatum (dit is later dan de aankoopdatum) hebben de effecten een waardering van € 11.000,-. U krijgt per uitvoeringsdatum € 25.000,- / € 11.000,- = 2,2727 stukken toegevoegd aan uw portefeuille. Net als bij overige beursgenoteerde beleggingsfondsen vindt afronding plaats op vier cijfers achter de komma.
 • Hoe werkt het kopen van effecten?

  Binnen NPEX is het mogelijk effecten via het handelsplatform te kopen van c.q. te verkopen aan andere deelnemers. Een veilingmechanisme bepaalt koop- en verkoopprijs (vergelijkbaar met eBay).

  U kunt uw effecten te koop aanbieden tegen een door u zelf te bepalen vraagprijs. Binnen de biedtermijn kunnen andere beleggers op uw effecten bieden. Als aan het einde van de biedtermijn de vraagprijs (of hoger) door een deelnemer is geboden, dan is deze verplicht om de effecten van u te kopen.

  Bij het kopen van effecten van andere deelnemers neemt u de volgende stappen: u stort een garantiebedrag van 10% van het (hoogste) bod dat u wilt uitbrengen op de effecten op uw NPEX-rekening; u biedt op de betreffende effecten, het garantiebedrag wordt geblokkeerd op uw NPEX-rekening; heeft u aan het einde van de biedtermijn het hoogste bod gedaan en is uw bod gelijk aan de vraagprijs of hoger, dan bent u de koper en ontvangt u een bevestiging met betalingsverzoek per e-mail. U stort dan binnen 3 dagen het totale koopbedrag inclusief de kosten; Hierna worden de gekochte effecten bijgeschreven in uw portefeuille.

  Let op: Na het verstrijken van de betalingstermijn moet het volledige bedrag van de aankoop op uw NPEX-rekening staan. Is dit niet het geval, dan vervalt het recht op de gekochte effecten en wordt het garantiebedrag onder aftrek van de transactiekosten aan de verkoper overgeboekt.

 • Hoe werkt het portefeuille-beheer?

  Via ‘Mijn NPEX’ krijgt u een overzicht van alle effecten die u bezit. Vanuit dit portefeuille-overzicht kunt u effecten te koop aanbieden aan andere deelnemers of in het geval van open end fondsen terug aan de uitgevende instelling.
 • Hoe wordt de verkoopprijs bepaald?

  Voor effecten in een open end fonds geldt dat de verkoopprijs wordt bepaald door de intrinsieke waarde op de uitvoerdatum. Voor overige effecten geldt dat de uiteindelijke verkoopprijs wordt bepaald door de hoogste bieder op het einde van de biedtermijn. Iemand die de vraagprijs biedt terwijl de biedtermijn nog niet is vestreken, kan dus worden overboden.
 • Kan ik een koopopdracht annuleren?

  Bij emissies: bij inschrijving op een nieuwe emissie is annuleren na inschrijving niet meer mogelijk. 
  Bij een open end fonds: bij een open fonds kunt u de koop van effecten annuleren tot de uitvoeringsdatum. 
  Bij transacties tussen beleggers: bij koop van effecten van andere deelnemers kunt u annuleren als er een 'annulering knop’ in uw portefeuille scherm verschijnt. Dit is het geval als uw bod onder de vraagprijs is, of als uw bod gelijk aan of hoger dan de vraagprijs is en u overboden bent. Annuleert u een bod, dan vervalt uw koopverplichting en worden eventueel geblokkeerde bedragen op uw NPEX-rekening gedeblokkeerd.
 • Kan ik een verkoopopdracht annuleren?

  Zolang er geen biedingen zijn die gelijk of hoger zijn dan de vraagprijs kan de verkoopopdracht worden geannuleerd.
 • Wanneer komt er een transactie tot stand?

  Als er een bod gedaan wordt gelijk aan of hoger dan de vraagprijs dan komt er automatisch een transactie tot stand. Op de einddatum van de biedtermijn ontvangen de verkoper en de hoogste bieder hiervan een bevestiging per e-mail. 
  Als het hoogste bod op de einddatum een bod betreft onder de vraagprijs, doet NPEX hiervan mededeling aan de verkoper. De verkoper heeft vervolgens de mogelijkheid om dit bod alsnog te accepteren of te verwerpen. Als het lagere bod door de verkoper geaccepteerd wordt dan ontvangt de bieder hiervan per e-mail een bevestiging. Formeel kan ook de bieder het bod nu nog intrekken (per e-mail naar info@npex.nl) In dat geval wordt het aanbod dan alsnog ingetrokken.


  Zowel de verkoper als de bieders worden per e-mail op de hoogte gehouden.
  Een verkoper kan een bod onder de vraagprijs tussentijds per mail accepteren. Zijn aanbod blijft dan wel staan tot de einddatum en de transactie zal in principe tegen het hoogste bod afgehandeld worden.
 • Wat gebeurt er als de koper de gekochte effecten niet betaalt?

  Voordat een deelnemer een bod kan uitbrengen, moet 10% van het geboden bedrag op zijn of haar NPEX-rekening aanwezig zijn (het garantiebedrag). Na het uitbrengen van een bod zal het garantiebedrag op de NPEX-rekening van de bieder worden geblokkeerd. Na de biedtermijn heeft de koper 3 dagen om het gehele geboden bedrag vol te storten. Laat hij dit na, dan zal het garantiebedrag worden overgeboekt naar de verkoper onder aftrek van de transactiekosten van NPEX. U kunt hierna uw effecten opnieuw aanbieden. Het garantiebedrag kunt u houden als vergoeding voor het niet nakomen van verplichtingen door de koper. Op verzoek van de verkoper kan NPEX vervolgens de een na hoogste bieder benaderen of deze zijn laaste bod alsnog gestand wil doen.
 • Wat houdt het tabblad ‘Transacties’ in ?

  Dit is een overzicht van uw transacties en de mutaties van uw NPEX-rekening.
 • Wat is de intrinsieke waarde van een effect?

  De intrinsieke waarde van een effect wordt (grofweg) verkregen door het delen van het eigen fondsvermogen door het aantal effecten. Mede door de waardeontwikkeling van het onroerend goed kan de intrinsieke waarde van een effect fluctueren. Opmerking hierbij is dat fondsen op een andere wijze de intrinsieke waarde kunnen bepalen. Bij open fondsen wordt de intrinsieke waarde regelmatig door de uitgevende instelling herberekend en (via NPEX) gepubliceerd, omdat hier het aantal effecten en dus het eigen vermogen continu kan veranderen. Ook worden binnen open fondsen vaak ‘assets’ gekocht en verkocht waardoor het eigen vermogen en dus de intrinsieke waarde dagelijks kunnen fluctueren. Voor de overige fondsen geldt dat de intrinsieke waarde vaak wordt berekend naar aanleiding van de jaarlijkse financiële verslaggeving en hertaxatie van de z.g. ‘onderliggende waarde’.
 • Wat is een biedtermijn?

  Een biedtermijn is de periode waarbinnen beleggers kunnen bieden op aangeboden effecten. De verkoper kan bij het aanbieden van effecten een biedtermijn selecteren. Alle biedtermijnen eindigen op een donderdag om 12.00 uur. Een biedtermijn loopt minimaal 10 dagen. Het is daarom niet mogelijk om binnen de 10 dagen vóór het verstrijken van een biedtermijn nog een verkoop order in te leggen. 
 • Wie kunnen er bieden op mijn effecten?

  Alleen beleggers met een NPEX-rekening kunnen (anoniem) bieden op de effecten. Binnen NPEX zijn dus alle relevante gegevens van deze beleggers beschikbaar. Zo kan NPEX ervoor zorgen dat de transacties correct verlopen.