De MKB-Beurs                     

Voor beleggers algemeen

 • Hoe betrouwbaar zijn de prognoses en prestaties zoals vermeld op NPEX?

  Alle gegevens op de website van NPEX zijn verstrekt door de uitgevende instellingen zelf. NPEX controleert noch interpreteert de aangeleverde gegevens, maar stelt deze slechts beschikbaar op de website.
 • Hoe gebruikt NPEX e-mail?

  In bijna alle gevallen communiceert NPEX met u per e-mail.
  Kenmerken van een e-mail van NPEX.
  - E-mails van NPEX zijn, met uitzonderling van nieuwsbireven en algemene informatie, meestal op naam gesteld.
    Dit geldt ook voor eventuele bijlagen.
  - NPEX zal u nooit via een e-mail doorverwijzen naar een website waar u beveiligde informatie moet invoeren.
  - NPEX zal u nooit vragen om via e-mail persoonsgegevens te bevestigen.
  - NPEX zal u nooit telefonisch noch via e-mail om uw wachtwoord vragen.

  Twijfelt u of een verzoek echt afkomstig is van NPEX, neem dan beslist zelf contact op met de NPEX Service Desk: tel. 070-385 15 30, op werkdagen van 9-17 uur, of via e-mail: info@npex.nl.
 • Hoe ontvang ik de (jaar)verslagen van de uitgevende instelling?

  Financiele verslagen van de uitgevende instelling kunt u vinden via een link onderaan de informatiepagina van de notering. NPEX verwijst u naar de website van de uitgevende instelling voor de meest up to date informatie. 
 • Hoe beschik ik over het dividend op mijn effecten?

  U ontvangt het dividend op uw NPEX-rekening of rechtstreeks op uw bankrekening, afhankelijk van hoe dit door u is ingesteld. U kunt dit zelf wijzingen via "Mijn NPEX' door bij "Mijn Gegevens" te kiezen voor de optie 'Ik wil mijn uitkeringsmethode wijzigen'
 • Hoe weet ik waar ik in moet beleggen?

  NPEX is een handelsplatform en geeft geen adviezen. U moet zelf uw keuze bepalen op basis van de gegevens die de uitgevende instellingen beschikbaar stellen en/of de adviezen van uw vermogensadviseurs. Voor een goede aankoopbeslissing raden wij u de volgende stappen aan; raadpleeg de biedhistorie, deze vindt u onderaan de informatiepagina van de notering onder documentatie; download het prospectus en de financiële bijsluiter en bestudeer deze goed; neem ingeval u nog vragen heeft contact op met de betreffende uitgevende instelling of uw adviseurs.
 • Kan ik alle e-mailberichten ook per post ontvangen?

  Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met de NPEX Service Desk: tel:  070 - 385 15 30, op werkdagen van 9-17 uur, of per e-mail: info@npex.nl
 • Kan ik mijn bestaande beleggingen inbrengen bij NPEX?

  Ja, dit kan als de betreffende uitgevende instelling is geregistreerd bij NPEX. Uw effecten kunt u over (laten) boeken door middel van een zogeheten inbrengovereenkomst. Deze inbrengovereenkomst kunt u in de meeste gevallen downloaden via de informatiepagina van de notering. Via 'de beurs' klikt u op de notering en onderaan de pagina bij documentatie staan verschillende documenten. De effecten worden vervolgens bijgeschreven in uw portefeuille. Hierna kunt u voor deze participaties – afhankelijk van de overeenkomst tussen de uitgevende instelling en NPEX – gebruikmaken van de voordelen van NPEX (bijv. effecten verkopen). Wilt u bestaande stukken inbrengen, maar zijn ze nog niet genoteeerd op NPEX? Neem dan contact op met de NPEX Service Desk: tel. 070-385 15 30, op werkdagen van 9-17 uur, of via e-mail: info@npex.nl
 • Kan ik mij ook aanmelden als ik in het buitenland woon?

  Ja, neem in dit geval contact op met de NPEX Service Desk: tel. +3170-385 15 30, op werkdagen van 9-17 uur, of per e-mail: info@npex.nl Als u niet over een Nederlands identiteitsdocument beschikt, dient u naast een geldig legitimatiebewijs een officieel document te overleggen waaruit uw buitenlandse belastingnummer, ofwel het buitenlandse equivalent van een Burgerservicenummer, blijkt.
  Indien u een U.S. person of mogelijk belastingplichtig in Amerika bent kunt u helaas geen NPEX-rekening openen. U bent een U.S. person als één of meer van de volgende situaties op u van toepassing is: u woont in Amerika, u werkt in Amerika, u heeft een Amerikaans paspoort, u bent in Amerika geboren, u maakt periodiek geld over naar Amerika, u heeft een Amerikaans, woon-, postadres of telefoonnummer, u heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres, u heeft een per adres (P/A) in Amerika.   
 • Kan ik uitkeringen op mijn effecten ook rechtstreeks op mijn tegenrekening gestort krijgen?

  Ja. Via ‘Mijn NPEX’ kunt u onder het tabblad ‘Mijn Gegevens’ de uitkeringsmethode wijzigen. Hier kunt u ervoor kiezen alle stortingen op uw NPEX-rekening automatisch gestort te krijgen op uw tegenrekening.
 • Wat doen NPEX en haar toeleveranciers aan beveiliging?

  NPEX en haar toeleveranciers kennen aan het beveiligen en beschermen van website en klantgegevens een hoge prioriteit toe. In het NPEX-systeem zijn daarom tal van veiligheidsvoorzieningen ingebouwd en worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd. 

  Hoewel NPEX en haar toeleveranciers maximale inspanningen leveren om de veiligheid te waarborgen, brengt internet risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk dat u zelf óók maatregelen neemt om uw computer en uw persoonlijke gegevens te beschermen.

  NPEX en haar toeleveranciers bieden de volgende bescherming:
  - De internetomgeving is beschermd met een firewall tegen aanvallen van buitenaf en ter bescherming van uw gegevens.
  - U heeft uitsluitend toegang tot uw rekeninggegevens via een persoonlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
  - Bent u langer dan 20 minuten niet actief geweest, dan wordt automatisch de verbinding verbroken en moet u opnieuw inloggen.
  - Dataverkeer met vertrouwelijke of persoonlijke gegevens (waaronder inloggen, opvragen van portefeuillegegevens, plaatsen van orders e.d.) is beveiligd door middel van encryptie (SSL).
  - Veiligheidsontwikkelingen voor software en hardware worden aandachtig gevolgd. Noodzakelijke aanpassingen worden, indien nodig met spoed, doorgevoerd.
  - Een extern accountantsbureau heeft de opzet en werking van de betrokken systemen en administratieve procedures onderzocht op beveiligingsaspecten (audit).
  - NPEX voldoet aan de eisen die de Autoriteit Financiële Markten stelt in haar beleidsregel Internet.
  Gezien het 'open' karakter van het internet kunnen NPEX en haar toeleveranciers niet garanderen dat de genomen maatregelen te allen tijde compleet en/of afdoende zijn. Zij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die samenhangt met, of het gevolg is van de beveiliging en bescherming van de NPEX-website en NPEX-gegevens, of het ontbreken hiervan, anders dan zoals bepaald in het NPEX Reglement.
 • Wat is ’Mijn NPEX’?

  ‘Mijn NPEX’ is het besloten gedeelte van de NPEX-website. U krijgt toegang tot ‘Mijn NPEX’ nadat u heeft ingelogd. Hiervoor ontvangt u na aanmelding uw inloggegevens. Via ‘Mijn NPEX’ krijgt u een overzicht van uw beleggingen (uw portefeuille) en stukken waarop u heeft ingeschreven of heeft geboden en/of die u zelf aanbiedt. Voorts krijgt u via ‘Mijn NPEX’ een overzicht van het saldo op uw NPEX-rekening en alle uitgevoerde transacties. Via ‘Mijn NPEX’ kunt u uw persoonlijke gegevens, uw wachtwoord en uw tegenrekening wijzigen.
 • Wat kan ik zelf aan de veiligheid doen?

  Bescherm uw persoonlijke informatie!
  Uw rekeningnummer, gebruikersnaam, wachtwoord en antwoord op uw persoonlijke vraag vormen de toegang tot uw rekening. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk. Besef dat u verantwoordelijk bent voor de bescherming van deze gegevens. Schrijf ze nooit op. Geef dergelijke gegevens nooit aan iemand die u niet kent of vertrouwt. En noem ze nooit in een e-mail. Ga zorgvuldig om met uw wachtwoord! Gebruik niet overal dezelfde wachtwoorden en vermijd voor de hand liggende wachtwoorden, zoals uw geboortedatum. Wijzig uw wachtwoord regelmatig.
  Vermoedt u misbruik van uw rekening (bijvoorbeeld als u een verdachte overboeking op uw NPEX-rekening ziet), neem dan onmiddellijk contact op met de NPEX Service Desk: tel. 070 - 385 15 30, op werkdagen van 9-17 uur, of per e-mail: info@npex.nl
  Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook op: www.3xkloppen.nl, www.veiligbankieren.nl, www.digibewust.nl, www.wordgeenmoneymule.nl, www.waarschuwingsdienst.nl
 • Wat kan NPEX voor mij als belegger betekenen?

  NPEX is de enige beurs waarop u als belegger zelf rechtstreeks kunt handelen. U hoeft zich niet te wenden tot een aangesloten bank, tussenpersoon of vermogensbeheerder. Een rekening is gratis en u betaalt geen bewaarloon. Nadat u een NPEX rekening heeft geopend kunt u online effecten kopen en verkopen via het NPEX handelsplatform. Omdat op NPEX effecten worden verhandeld die niet op een andere beurs of handelsplatform genoteerd staan, biedt NPEX unieke mogelijkheden tot aanvulling van uw portefeuille. De effecten waarin u belegt worden bijgehouden in een online portefeuille. Het dividend ontvangt u rechtstreeks op uw NPEX rekening. Ook uw dividendnota’s en fiscale opgaven ontvangt u automatisch. Informeert u zich altijd goed wanneer u effecten koop of verkoopt.
 • Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord of gebruikersnaam ben vergeten?

  Bent u uw wachtwoord of gebruikersnaam vergeten, dan kunt u de inloggegevens per e-mail toegestuurd krijgen. Op het inlogscherm van de website treft u hiervoor speciale aanklikbare meldingen aan. Bent u beide gegevens vergeten, dan moet u nieuwe inloggegevens aanvragen. Neem hiervoor contact op met de NPEX Service Desk: tel. 070 - 385 1530, op werkdagen van 9-17 uur of stuur een e-mail naar:info@npex.nl