De MKB-Beurs                     

Vragen over veiligheid

 • Hoe veilig is NPEX?

  NPEX staat onder controle van De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit betekent dat de organisatie zich altijd houdt aan de regels die deze partijen hebben opgesteld.
 • Hoe veilig is mijn geld en zijn mijn effecten?

  Uw geld en effecten zijn niet in eigendom van NPEX. Deze vallen onder een aparte stichting. Uw geld en effecten zijn daarom veilig bij NPEX.
 • Wat doen NPEX en haar toeleveranciers aan beveiliging?

  NPEX en haar toeleveranciers kennen aan het beveiligen en beschermen van website en klantgegevens een hoge prioriteit toe. In het NPEX-systeem zijn daarom tal van veiligheidsvoorzieningen ingebouwd en worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd. Hoewel NPEX en haar toeleveranciers maximale inspanningen leveren om de veiligheid te waarborgen, brengt internet risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk dat u zelf óók maatregelen neemt om uw computer en uw persoonlijke gegevens te beschermen. NPEX en haar toeleveranciers bieden de volgende bescherming:
  • De internetomgeving is beschermd met een firewall tegen aanvallen van buitenaf en ter bescherming van uw gegevens.
  • U heeft uitsluitend toegang tot uw rekeninggegevens via een persoonlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Bent u langer dan 20 minuten niet actief geweest, dan wordt automatisch de verbinding verbroken en moet u opnieuw inloggen.
  • Dataverkeer met vertrouwelijke of persoonlijke gegevens (waaronder inloggen, opvragen van portefeuillegegevens, plaatsen van orders e.d.) is beveiligd door middel van encryptie (SSL).
  • Veiligheidsontwikkelingen voor software en hardware worden aandachtig gevolgd. Noodzakelijke aanpassingen worden, indien nodig met spoed, doorgevoerd.
  • Een extern accountantsbureau heeft de opzet en werking van de betrokken systemen en administratieve procedures onderzocht op beveiligingsaspecten (audit).
  • NPEX voldoet aan de eisen die de Autoriteit Financiële Markten stelt in haar beleidsregel Internet.
  Gezien het 'open' karakter van het internet kunnen NPEX en haar toeleveranciers niet garanderen dat de genomen maatregelen te allen tijde compleet en/of afdoende zijn. Zij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die samenhangt met, of het gevolg is van de beveiliging en bescherming van de NPEX-website en NPEX-gegevens, of het ontbreken hiervan, anders dan zoals bepaald in het NPEX Reglement.
 • Kan een crimineel effecten van mijn NPEX-rekening overboeken naar zijn rekening?

  Nee dat kan niet. Alle effecten van de NPEX-beleggers zitten in het zogenaamde girosysteem van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dit is een gesloten systeem dat betekent dat er online geen effecten uit het NPEX systeem kunnen worden geboekt. In het NPEX systeem zit ook geen functionaliteit dat de ene belegger binnen het NPEX systeem effecten kan overboeken naar een andere belegger. Wel kan in uitzonderlijke situaties middels een zogenaamd uitleveringsformulier effecten uit het systeem worden geboekt. Dit is een fysiek formulier met een uitgebreide procedure. Na ontvangst door NPEX van het door u ingevulde en ondertekende uitleveringsformulier (waarbij het beleggingsfonds, het bedrijf of de bank vaak ook moet meetekenen) zullen de effecten worden bijgeschreven op uw rekening in het register van het betreffende fonds, bedrijf of bank.