De MKB-Beurs                     

Vragen over NPEX voor bedrijven

 • Hoe noteer ik mijn bedrijf op NPEX?

  Het toelatingsproces wordt bepaald door de vraag of het bedrijf effecten publiek wil aanbieden (IPO) of alleen in een besloten groep (interne markt). Neem contact op met NPEX om uzelf te laten informeren op welke wijze uw bedrijf een succesvolle notering kan realiseren. Indien u kiest voor notering dan kunnen hier meerdere bedrijven bij betrokken zijn zoals een corporate finance adviseur, advocatenkantoor, accountantskantoor, investor relations kantoor, plaatsingskantoren en liquiditeitsproviders. In alle gevallen wordt uw bedrijf door een vaste ‘cliënt service manager’ van NPEX begeleid naar een notering.
 • Voor welke bedrijven is NPEX bedoeld?

  NPEX richt zich op bedrijven die op zoek zijn naar risicokapitaal door het uitgeven van effecten aan het publiek. Het zijn over het algemeen bedrijven die groeien en extra financiering naast de bank zoeken. Door risicokapitaal uit te geven, zal ook de mogelijkheid om financiering bij de bank krijgen toenemen. Ook bedrijven die op zoek zijn naar verhandelbaarheid (liquiditeit) van de al door hen uitgegeven effecten. Het liquide maken van de effecten kan om uiteenlopende redenen van belang zijn zoals:
  • Het aantrekken van kapitaal, waarbij verhandelbaarheid van (een deel) van de effecten vaak een voorwaarde is voor de funding;
  • Het liquide maken van effecten die uitstaan binnen een besloten groep zoals het geval is bij familiebedrijven en coöporaties (ledencertificaten). In feite krijgen de bedrijven die verhandelbaarheid in een besloten omgeving willen handelen een gewhite labelde beurs.
 • Welke bedrijven komen in aanmerking voor een notering op NPEX?

  NPEX is met name geschikt voor bedrijven die al enige tijd bestaan en waarvan het product op de markt is. Over het algemeen gelden de volgende eisen:
  • Minimale kapitaalbehoefte: € 500.000
  • Bedrijf bestaat in principe minimaal 3 jaar
 • Waarom zou ik kiezen voor een notering op NPEX?

  De redenen om stukken verhandelbaar te maken op een beurs zijn per bedrijf verschillend. De meest voorkomende redenen zijn:
  • Het aantrekken van (groei)kapitaal;
  • Het creëren van liquiditeit in bestaande effecten (exit mogelijkheden voor bestaande aandeelhouders/ beleggers);
  • Het creëren van een eigen beleggercommunity;
  • Het creëren van inflow voor beleggingsfondsen;
  • Het verhogen van de naamsbekendheid en zichtbaarheid in de markt;
  • Het aanbieden van een beurs voor vermogensoverdracht doeleinden.
  Indien u zich wilt oriënteren op een notering op NPEX, neemt u dan contact op met één van onze sales managers. Zij zullen u helpen met de notering en het inschakelen van relevante partijen zoals plaatsingskantoren, financiers, en liquiditeitsproviders.
 • Kunnen BV’s ook genoteerd worden?

  Ja, ook BV’s kunnen genoteerd worden.
 • Kunnen coöperaties, fondsen voor gemene rekening en beleggingsfondsen genoteerd worden op NPEX?

  Ja, dat is mogelijk.
 • Kunnen opties en futures worden uitgegeven op NPEX?

  Nee, dat is niet mogelijk.
 • Wat is het verschil met een Beursintroductie (IPO) op NPEX en op bijvoorbeeld Euronext?

  De belangrijkste verschillen zijn: Een beursintroductie via NPEX is
  • laagdrempeliger omdat aan minder éénmalige en doorlopende verplichtingen dient te worden voldaan;
  • is sneller en goedkoper;
  • is mogelijk voor alle juridische structuren (behalve maatschappen) dus niet alleen NV’s;
  • bij een notering op NPEX kan gekozen worden voor publieke verhandeling van de effecten (IPO) en/of voor verhandeling binnen een besloten groep van (interne markt);behoudt de uitgevende instelling inzicht in de belegger;
  • Creëren en bijhouden van een eigen community. Op NPEX kunnen deelnemers zelf rechtstreeks handelen waardoor en contact mogelijk is tussen het bedrijf en de belegger.
  • NPEX verzorgt integraal de (online) beleggers en effecten administratie voor het bedrijf of beleggingsfonds. Na notering op NPEX hoeft uw bedrijf of fonds dus zelf geen beleggers- en effectenadministratie te voeren. De beleggers krijgen via NPEX online inzicht in de stukken die zij houden in uw bedrijf of fonds. Ook verlopen de dividenduitkeringen via NPEX en worden de hierbij verplichte nota’s en fiscale overzichten geautomatiseerd verzorgd.
 • Wat kost een notering op NPEX?

  Het tarief dat uw bedrijf vergoedt aan NPEX bestaat uit een éénmalige noteringsfee en een jaarlijkse vaste fee bestaande uit een vast bedrag plus een opslag voor het aantal beleggers in het bedrijf of beleggingsfonds of het belegd vermogen. Hiernaast dienen ondernemingen die kiezen voor een beursintroductie (IPO) ook te beschikken over een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurde prospectus of indien er sprake is van een vrijstelling (het uit te geven bedrag is < € 2,5 miljoen) een prospectus dat aan de eisen van de WFT voldoet.
 • Kunnen bestaande aandeelhouders/ beleggers worden ingebracht in het NPEX systeem?

  Ja, NPEX heeft hier ruime ervaring mee. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:
  • Alle aandeelhouders/ beleggers kunnen in één keer worden ingebracht op initiatief van de onderneming. Na een juridische voorbereiding kunnen alle beleggers en de door deze beleggers gehouden effecten in het fonds in één keer (geautomatiseerd) ingebracht worden in de beleggeradministratie van NPEX. Uw beleggers ontvangen de toegangsgegevens van NPEX waarna zij online inzicht krijgen in de gehouden effecten waarna verhandeling (naar derden of binnen de besloten groep) kan plaatsvinden.
  • Op initiatief van de aandeelhouder/ belegger. Na een juridische voorbereiding kan de belegger zelfstandig een rekening openen (deelnemer van NPEX worden) en de gehouden effecten middels een inbrengovereenkomst inbrengen in de beleggersadministratie van NPEX. Hierna kan verhandeling van de effecten plaatsvinden.