De MKB-Beurs                     

Vragen over uw NPEX-rekening

 • Hoe open ik een NPEX-rekening?

  Vul online het aanvraagformulier in via rekening openen bovenin de webpagina. Per e-mail ontvangt u uw cliëntenovereenkomst. Controleer de gegevens, print de cliëntenovereenkomst en stuur een getekend exemplaar, met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs, naar: NPEX, Antwoordnummer 10056, 2501 VB Den Haag (een postzegel niet nodig). Vervolgens sturen wij u een openingsmail met uw gebruiksersnaam en een wachtwoordbrief. Met deze inloggegevens kunt u inloggen op mijn NPEX. Uw NPEX-rekening wordt geactiveerd op het moment dat u, ter identificatie, een storting vanaf uw tegenrekening heeft gedaan.
 • Zijn er kosten verbonden aan het openen van een NPEX-rekening?

  Nee, het openen van een NPEX-rekening is gratis.
 • Waarom moet ik geld storten om een rekening te openen?

  NPEX is op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening verplicht de identiteit van al haar klanten vast te stellen. Omdat NPEX geen kantoren heeft, waar wij uw identiteit in persoon kunnen controleren, maken wij gebruik van afgeleide identificatie. Afgeleide identificatie betekent dat u niet persoonlijk bij NPEX langs hoeft te komen voor het aanvragen van een NPEX-rekening. NPEX stelt uw identiteit vast aan de hand van gegevens die wij van uw bank krijgen toegestuurd als u een storting van één van uw bestaande bankrekeningen doet op uw NPEX-rekening. Deze gegevens vergelijken wij met de gegevens die u aan ons heeft verstrekt bij het openen van uw rekening. Als deze gegevens exact overeenkomen heeft NPEX uw identiteit vastgesteld.
 • Wat is een tegenrekening?

  De tegenrekening is een betaalrekening (geen spaarrekening) bij een Europese bank die is gekoppeld aan uw NPEX-rekening. Opnames van uw NPEX-rekening kunnen alleen lopen via deze vaste tegenrekening bij uw bank. De tenaamstelling van uw tegenrekening moet identiek zijn aan die van uw NPEX-rekening. U geeft de tegenrekening op bij aanmelding bij NPEX. U kunt wel een storting doen van een andere rekening dan uw tegenrekening. Alleen de initiële storting waarmee de NPEX-rekening geactiveerd wordt dient van uw tegenrekening te komen. NPEX maakt gebruik van zogeheten afgeleide identificatie.
 • Hoe maak ik geld over naar mijn NPEX-rekening?

  U kunt geld overboeken naar rekeningnummer NL59INGB0661457672 t.n.v. Stichting NPEX Bewaarbedrijf onder vermelding van uw NPEX-rekeningnummer. U kunt ook geld overmaken naar uw NPEX-rekening door met iDeal te betalen.
 • Wat is het rekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf?

  Het rekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is NL59INGB0661457672. Houdt u er rekening mee dat u bij een betaling altijd uw NPEX-rekeningnummer vermeldt anders kunnen wij uw betaling niet verwerken.
 • Is mijn betaling ontvangen?

  De gelden van alle NPEX-beleggers worden geadministreerd en beheerd door Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt een rekening aan bij de ING bank (NL59INGB066145767). Betalingen worden in principe de volgende werkdag verwerkt en zijn dan zichtbaar in uw NPEX-rekening. Ook krijgt u een e-mail met daaraan een PDF-bestand gehecht met de bevestiging van de betaling.
 • Kan iedereen een NPEX-rekening openen?

  Ja, met een geldig legitimatiebewijs en een betaalrekening bij een (Europese) bank, dit mag geen spaarrekening zijn. Personen die minderjarig zijn moeten een aparte verklaring overleggen. Deze is aan te vragen bij de NPEX Service Desk tel. 070-385 15 30, op werkdagen van 9-17 uur, e-mail: info@npex.nl. Woont u in het buitenland dan kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij de NPEX Service Desk.
 • Kan een minderjarige een NPEX-rekening openen en aanhouden?

  Het is voor minderjarigen niet toegestaan zelfstandig orders door te geven. Om een rekening te openen dienen minderjarigen samen met hun wettelijke vertegenwoordiger(s) een NPEX-rekening Kind aan te vragen. Deze is aan te vragen bij de NPEX Service Desk tel. 070-385 15 30, op werkdagen van 9-17 uur, e-mail: info@npex.nl. De wettelijke vertegenwoordigers van de desbetreffende minderjarige dienen het vermogen van de minderjarige doelmatig te beleggen. Door het openen van een NPEX-rekening Kind namens en voor rekening en risico van de minderjarige geeft de wettelijke vertegenwoordiger uitdrukkelijk te kennen zich volledig bewust te zijn van de risico’s en de gevolgen verbonden aan het beleggen in financiële instrumenten die genoteerd staan op NPEX. Wij vragen bij het openen van een NPEX-rekening Kind een kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) van de minderjarige en alle wettelijke vertegenwoordigers en een bewijs voogd*. Tevens dient een afgeleide identificatie plaats te vinden via een overboeking naar de NPEX-rekening vanaf de door u opgegeven tegenrekening (van de wettelijke vertegenwoordiger of van de minderjarige). Hierbij wordt nagegaan of de tenaamstelling van beide rekeningen overeenstemt. Wanneer dit niet het geval is vragen wij u om extra informatie of om de opgegeven tegenrekening te wijzigen. Een bewijs voogd kan zijn:
  • Een bijschrijving in het huwelijksboekje
  • Een uittreksel van het geboorteregister
  • Een bewijs van kinderbijslag
 • Kan ik altijd beschikken over het saldo op mijn NPEX-rekening?

  Ja, u kunt altijd geld terugstorten op uw tegenrekening. Hiervoor gebruikt u de knop opnemen in uw portefeuille-overzicht. Let op: u kunt alleen niet-geblokkeerde saldi opnemen.
 • Ontvang ik rente op mijn NPEX-rekening?

  Ja, u ontvangt rente op uw NPEX-rekening. Het rentepercentage is gelijk aan één maands Euribor minus 0,5%. Indien het rentepercentage van één maands Euribor lager is dan een half procent zal NPEX geen rente vergoeden over het saldo op de NPEX-rekening. NPEX zal in een dergelijke ook geen rente in rekening brengen.
 • Wanneer is een deel van het tegoed op mijn NPEX-rekening ‘geblokkeerd’?

  In de volgende gevallen wordt een gedeelte van het saldo op uw NPEX-rekening geblokkeerd: als u zich heeft ingeschreven op nieuwe effecten of als u effecten op de NPEX beurs wilt kopen van een andere belegger.
 • Hoe beschik ik over het dividend op mijn effecten?

  U ontvangt het dividend op uw NPEX-rekening of rechtstreeks op uw bankrekening, afhankelijk van hoe dit door u is ingesteld. U kunt dit zelf wijzingen via mijn NPEX door bij mijn gegevens te kiezen voor de optie 'Ik wil mijn uitkeringsmethode wijzigen'
 • Ontvang ik afschriften van mijn NPEX-rekening?

  U ontvangt voor iedere transactie die u vanuit uw NPEX-rekening verricht een effectennota per e-mail. Indien u persoonlijke gegevens, uw wachtwoord, gebruikersnaam of tegenrekening wijzigt ontvangt u ook hiervan een bevestiging per e-mail. Indien u ingelogd bent kunt u het “kopje” Transacties een overzicht raadplegen van alle transacties die u heeft uitgevoerd op uw NPEX-rekening en deze printen. Aan het begin van ieder jaar krijgt u een fiscaal jaaroverzicht van uw gelden en effecten op uw NPEX-rekening.
 • Ontvang ik van NPEX een fiscaal jaaroverzicht voor mijn belastingaangifte?

  Ja, NPEX stuurt u ieder jaar een fiscaal jaaroverzicht van uw gelden en effecten op uw NPEX-rekening.