De MKB-Beurs                     

Vragen over handelen op NPEX

 • Hoe weet ik waar ik in moet beleggen?

  NPEX is een handelsplatform en geeft geen adviezen. U moet zelf uw keuze bepalen op basis van de gegevens die de uitgevende instellingen beschikbaar stellen en/of de adviezen van uw vermogensadviseurs. Voor een goede aankoopbeslissing raden wij u de volgende stappen aan; raadpleeg de biedhistorie, deze vindt u onderaan de informatiepagina van de notering onder documentatie; download het prospectus en de financiële bijsluiter en bestudeer deze goed; neem ingeval u nog vragen heeft contact op met de betreffende uitgevende instelling of uw adviseurs.
 • Wie kunnen handelen op NPEX?

  Iedereen die een NPEX-rekening heeft kan rechtstreeks handelen op NPEX.
 • Hoe schrijf ik in op een nieuwe emissie?

  Bij inschrijving op een nieuwe emissie neemt u de volgende stappen:
  • u schrijft in op het door u gewenste aantal effecten;
  • de inschrijfkosten worden geblokkeerd op uw NPEX-rekening;
  • u ontvangt bericht voor welke datum u uw inschrijving moet volstorten (dit kan meteen tijdens de inschrijving het geval zijn);
  • na volstorting van de inschrijving worden de effecten na de sluitingstermijn toegevoegd aan uw portefeuille. Let op: Mocht de inschrijving overtekend zijn, dan wordt de toewijzing in volgorde van volstorting toegewezen (tenzij anders bepaald in het prospectus van het fonds). Hoe eerder u uw inschrijving volstort, des te groter dus de kans op toewijzing van de effecten. Komt u niet in aanmerking voor de effecten, dan wordt het door u gestorte saldo gedeblokkeerd op uw NPEX-rekening en kunt u weer vrijelijk over de tegoeden beschikken.
 • Wat kost handelen op NPEX?

  Bij het kopen van effecten welke worden uitgegeven bij een emissie worden de aankoopkosten bepaald door het bedrijf en staan de kosten vermeld in het prospectus/ information memorandum. Bij het aan- of verkopen van effecten van open fondsen worden de aankoopkosten bepaald door het fonds en staan de kosten vermeld in het prospectus/ information memorandum. De transactiekosten op de secundaire markt bedragen zowel aan de koop- als aan de verkoopkant 1,5% van het transactiebedrag tenzij dit bij het bedrijf of fonds anders staat vermeld.
 • Hoe kan ik de prestaties van mijn effecten volgen?

  NPEX verwijst voor financiële gegevens, waar mogelijk, naar de site van de bedrijf/ fonds. Verder kunt u voor effecten die op de veiling verhandelt worden de biedhistorie raadplegen. Deze geeft een overzicht van de effecten die verhandeld zijn en tegen welke prijs. De biedhistorie vindt u op de informatiepagina van de notering onder documentatie.
 • Wanneer komt er een transactie tot stand?

  Als er een bod gedaan wordt gelijk aan of hoger dan de vraagprijs dan komt er automatisch een transactie tot stand. Op de einddatum van de biedtermijn ontvangen de verkoper en de hoogste bieder hiervan een bevestiging per e-mail.

  Als er een bod gedaan is onder de vraagprijs, dan heeft de verkoper op de einddatum de mogelijkheid om dit bod alsnog te accepteren of te verwerpen. Als het lagere bod door de verkoper geaccepteerd wordt dan ontvangt de bieder hiervan per e-mail een bevestiging. Formeel kan ook de bieder het bod nu nog intrekken (per e-mail naar info@npex.nl) In dat geval wordt het aanbod dan alsnog ingetrokken.

  Zowel de verkoper als de bieders worden per e-mail op de hoogte gehouden.
  Een verkoper kan een bod onder de vraagprijs tussentijds per mail accepteren. Zijn aanbod blijft dan wel staan tot de einddatum en de transactie zal in principe tegen het hoogste bod afgehandeld worden.
 • Hoe verloopt de overdracht van de effecten?

  Omdat alle effecten door NPEX zijn gecertificeerd is de overdracht van het economische eigendom een puur administratieve handeling in de systemen van NPEX. Uiterlijk 3 werkdagen na de biedtermijn zal het economisch eigendom van de participatie(s) overgaan van verkoper naar koper.
 • Wat is de intrinsieke waarde van een effect?

  De intrinsieke waarde van een effect wordt (grofweg) verkregen door het delen van het eigen fondsvermogen door het aantal effecten. Opmerking hierbij is dat fondsen op een andere wijze de intrinsieke waarde kunnen bepalen. Bij open-end fondsen wordt de intrinsieke waarde regelmatig door het fonds herberekend en (via NPEX) gepubliceerd, omdat hier het aantal effecten en dus het eigen vermogen continu kan veranderen. Ook worden binnen open fondsen vaak assets gekocht en verkocht waardoor het eigen vermogen en dus de intrinsieke waarde dagelijks kunnen fluctueren. Voor de overige fondsen geldt dat de intrinsieke waarde vaak wordt berekend naar aanleiding van de jaarlijkse financiële verslaggeving en hertaxatie van de z.g. onderliggende waarde.