De MKB-Beurs                     

Vragen over effecten kopen

 • Hoe kan ik effecten kopen?

  Onder het menu item de Beurs op www.npex.nl treft u een overzicht aan van alle noteringen op NPEX. U klikt op de notering van uw keuze en komt dan op een scherm met informatie over deze notering. In het grijze vak ziet u kopen voor noteringen die u direct van het fonds kunt kopen, bieden voor noteringen die u van andere beleggers kunt kopen door middel van de veiling, of inschrijven voor de emissie van een notering.
 • Hoe werkt het kopen van effecten?

  Binnen NPEX is het mogelijk effecten via het handelsplatform te kopen van c.q. te verkopen aan andere deelnemers. Een veilingmechanisme bepaalt koop- en verkoopprijs (vergelijkbaar met eBay). U kunt uw effecten te koop aanbieden tegen een door u zelf te bepalen vraagprijs. Binnen de biedtermijn kunnen andere beleggers op uw effecten bieden. Als aan het einde van de biedtermijn de vraagprijs (of hoger) door een deelnemer is geboden, dan is deze verplicht om de effecten van u te kopen. Bij het kopen van effecten van andere deelnemers neemt u de volgende stappen: u stort een garantiebedrag van 10% van het (hoogste) bod dat u wilt uitbrengen op de effecten op uw NPEX-rekening; u biedt op de betreffende effecten, het garantiebedrag wordt geblokkeerd op uw NPEX-rekening; heeft u aan het einde van de biedtermijn het hoogste bod gedaan en is uw bod gelijk aan de vraagprijs of hoger, dan bent u de koper en ontvangt u een bevestiging met betalingsverzoek per e-mail. U stort dan binnen 3 dagen het totale koopbedrag inclusief de kosten; Hierna worden de gekochte effecten bijgeschreven in uw portefeuille. Let op: Na het verstrijken van de betalingstermijn moet het volledige bedrag van de aankoop op uw NPEX-rekening staan. Is dit niet het geval, dan vervalt het recht op de gekochte effecten en wordt het garantiebedrag onder aftrek van de transactiekosten aan de verkoper overgeboekt.
 • Hoe bepaal ik de vraagprijs?

  U bent vrij in het bepalen van uw vraagprijs, maar de intrinsieke waarde van de effecten, en de afgeronde transacties uit het verleden, kunnen hiervoor een goede basis zijn. Verder gelden de gebruikelijke veilingprincipes: hoe lager uw vraagprijs, hoe groter de kans dat uw effecten worden verkocht. Er kan niet op een deel van uw aanbieding geboden worden. Bij een grote positie kunt u overwegen de aanbieding in delen te doen in plaats van één grote aanbieding. Dit verhoogt de kans op een interessant bod.
 • Hoe weet ik of de vraagprijs reëel is?

  Er zijn verschillende manieren om te beoordelen of een vraagprijs reëel is: bestudeer de fondsinformatie en het prospectus; kijk naar de relevante informatie op de website van de fondsaanbieder; bestudeer de intrinsieke waarde van het fonds; bestudeer de transactiehistorie, deze vindt u onder aan de fondspagina onder documentatie; informeer bij de bedrijf/ fonds; informeer bij deskundigen en/of uw vermogensbeheerder.
 • Hoe werkt het handelen op NPEX op een interne markt?

  Op dezelfde manier als op de publieke markt.
 • Wat is een biedtermijn?

  Een biedtermijn is de periode waarbinnen beleggers kunnen bieden op aangeboden effecten. De verkoper kan bij het aanbieden van effecten een biedtermijn selecteren. Alle biedtermijnen eindigen op een donderdag om 12.00 uur. Een biedtermijn loopt minimaal 10 dagen. Het is daarom niet mogelijk om binnen de 10 dagen vóór het verstrijken van een biedtermijn nog een verkoop order in te leggen.
 • Wie kunnen er bieden op mijn effecten?

  Alleen beleggers met een NPEX-rekening kunnen (anoniem) bieden op de effecten.
 • Kan ik mijn bestaande beleggingen inbrengen bij NPEX?

  Ja, dit kan als de betreffende uitgevende instelling is geregistreerd bij NPEX. Uw effecten kunt u over (laten) boeken door middel van een zogeheten inbrengovereenkomst. Deze inbrengovereenkomst kunt u in de meeste gevallen downloaden via de informatiepagina van het betreffende bedrijf of beleggingsfonds op www.npex.nl. Na ontvangst door NPEX van het door u ingevulde en ondertekende inbrengovereenkomst (waarbij het beleggingsfonds of het bedrijf vaak ook moet meetekenen) zullen de effecten worden bijgeschreven op uw NPEX-rekening. Wilt u bestaande stukken inbrengen, maar zijn ze nog niet genoteerd op NPEX? Neem dan contact op met de NPEX Service Desk: tel. 070-385 15 30, op werkdagen van 9-17 uur, of via e-mail: info@npex.nl
 • Kan ik uitkeringen op mijn effecten ook rechtstreeks op mijn tegenrekening gestort krijgen?

  Ja dat kan nadat u bent ingelogd. Om in te loggen heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Hierna gaat u naar mijn gegevens en kunt u uw gegevens waaronder de uitkeringsmethode wijzigen. Hierna zullen uitkeringen op uw NPEX-rekening automatisch gestort worden op uw tegenrekening.
 • Kan ik een koopopdracht annuleren?

  Bij emissies: bij inschrijving op een nieuwe emissie is annuleren na inschrijving niet meer mogelijk.
  Bij een open-end fonds: bij een open-end fonds kunt u de koop van effecten direct na het invoeren annuleren als u bv een invoerfout heeft gemaakt. Zodra NPEX de koopopdracht bij de uitgevende instelling heeft aangeleverd, is annulering niet meer mogelijk.
 • Biedingen op de secundaire markt zijn onherroepelijk zolang niet een hoger bod is gedaan. Bij een kennelijke verschrijving, ter beoordeling van NPEX, heeft de bieder 4 uur de gelegenheid om zijn verschrijving te melden, zolang het aanbod openstaat. De bieder dient dit per e-mail te doen aan info@npex.nl. De verkopende partij wordt hiervan door NPEX eveneens op de hoogte gesteld. 

 •  
 • Hoe ontvang ik de verkoopprijs?

  Uiterlijk 3 werkdagen na de biedtermijn wordt het geboden bedrag van de NPEX-rekening van de koper naar die van de verkoper overgeboekt. Op hetzelfde moment gaat het economisch eigendom van de effecten over van de verkoper naar de koper.
 • Wat gebeurt er als de koper de gekochte effecten niet betaalt?

  Voordat een deelnemer een bod kan uitbrengen, moet 10% van het geboden bedrag op zijn of haar NPEX-rekening aanwezig zijn (het garantiebedrag). Na het uitbrengen van een bod zal het garantiebedrag op de NPEX-rekening van de bieder worden geblokkeerd. Na de biedtermijn heeft de koper 3 dagen om het gehele geboden bedrag vol te storten. Laat hij dit na, dan zal het garantiebedrag worden overgeboekt naar de verkoper onder aftrek van de transactiekosten van NPEX. U kunt hierna uw effecten opnieuw aanbieden. Het garantiebedrag kunt u houden als vergoeding voor het niet nakomen van verplichtingen door de koper. Op verzoek van de verkoper kan NPEX vervolgens de een na hoogste bieder benaderen of deze zijn laatste bod alsnog gestand wil doen.