De MKB-Beurs                     

Alles over NPEX

 • Wat kan NPEX voor mij als belegger betekenen?

  NPEX is de enige beurs waarop u als belegger zelf rechtstreeks kunt handelen. U hoeft zich niet te wenden tot een aangesloten bank, tussenpersoon of vermogensbeheerder. Een rekening is gratis en u betaalt geen bewaarloon. Nadat u een NPEX rekening heeft geopend kunt u online effecten kopen en verkopen via het NPEX handelsplatform. Omdat op NPEX effecten worden verhandeld die niet op een andere beurs of handelsplatform genoteerd staan, biedt NPEX unieke mogelijkheden tot aanvulling van uw portefeuille. De effecten waarin u belegt worden bijgehouden in een online portefeuille. Het dividend ontvangt u rechtstreeks op uw NPEX-rekening. Ook uw dividendnota’s en fiscale opgaven ontvangt u automatisch. Informeert u zich altijd goed wanneer u effecten koop of verkoopt.
 • Hoe gebruikt NPEX e-mail?

  In bijna alle gevallen communiceert NPEX met u per e-mail. Kenmerken van een e-mail van NPEX.
  • E-mails van NPEX zijn, met uitzonderling van nieuwsbireven en algemene informatie, meestal op naam gesteld. Dit geldt ook voor eventuele bijlagen.
  • NPEX zal u nooit via een e-mail doorverwijzen naar een website waar u beveiligde informatie moet invoeren.
  • NPEX zal u nooit vragen om via e-mail persoonsgegevens te bevestigen.
  • NPEX zal u nooit telefonisch noch via e-mail om uw wachtwoord vragen.
  Twijfelt u of een verzoek echt afkomstig is van NPEX, neem dan beslist zelf contact op met de NPEX Service Desk: tel. 070-385 15 30, op werkdagen van 9-17 uur, of via e-mail: info@npex.nl.
 • Kan ik alle e-mailberichten ook per post ontvangen?

  Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met de NPEX Service Desk: tel: 070 - 385 15 30, op werkdagen van 9-17 uur, of per e-mail: info@npex.nl
 • Kan ik alle e-mailberichten ook per post ontvangen?

  NPEX is een beleggingsonderneming dat een handelsplatform (online beurs) exploiteert waar bedrijven en fondsen effecten kunnen uitgeven aan het publiek en waarop het handelen in effecten mogelijk is. NPEX richt zich specifiek op MKB bedrijven die op zoek zijn naar groeikapitaal en verhandeling wensen van de door hen uitgegeven effecten.
  NPEX heeft de processen zijn zodanig gestandaardiseerd dat een notering sneller en goedkoper kan plaatsvinden dan op een reguliere beurs.
  Bedrijven die effecten willen uitgeven op NPEX kunnen kiezen voor de mogelijkheid tot handel van de effecten aan het publiek of voor handel in effecten binnen een besloten groep van beleggers (interne markt).
  Beleggers hebben via hun NPEX-rekening rechtstreeks toegang tot het handelsplatform en kunnen via een veilingmethodiek handelen zonder tussenkomst van banken of andere partijen. Dat houdt de kosten laag.
 • Hoe is NPEX ontstaan?

  NPEX is opgericht met de gedachte om alle effecten die niet op een beurs als Euronext verhandelbaar zijn, te noteren en via een online platform verhandelbaar te maken. Hierbij wil NPEX wel de voordelen van een notering aanbieden (zichtbaarheid, verhandelbaarheid) met zo min mogelijk van de nadelen (zware en kostbare toelatingseisen, belastende en hoge kosten voor de doorlopende verplichtingen zoals administratie, vermogenseisen, etc.) van een notering op een gereglementeerde markt.

  De initiatiefnemers van NPEX hebben hier een uniek platform voor ontwikkeld. Door het koppelen van een bestaand financieel backoffice systeem (beleggersgiro) aan een online veiling (vergelijkbaar met eBay of marktplaats) ontstaat een voor het publiek toegankelijke beurs waarop effecten genoteerd en direct tussen beleggers verhandeld kunnen worden.

  Het ministerie van Financiën heeft geoordeeld dat de wijze waarop NPEX wilde opereren innovatief en uniek is en daarmee niet inpasbaar in het bestaande vergunningenstelsel. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben vervolgens NPEX binnen bepaalde kaders een vergunning verleend zodat NPEX als niet gereglementeerde beurs kan opereren.

  Door de afgegeven vergunning is NPEX in staat om als beurs op te treden voor in principe alle in de markt aanwezige en nog uit te geven effecten. NPEX kan voor elke deelmarkt snel een passende beurssystematiek of interne markt bieden. Hierdoor kunnen bedrijven en markten die voorheen niet voor een beursnotering in aanmerking kwamen, toch een notering en de daarmee samenhangende voordelen krijgen.

  Het MKB heeft hierdoor de mogelijkheid gekregen om zelf effecten aan het publiek aan te bieden en daardoor groeikapitaal op te halen.
 • Is NPEX opgericht door de overheid?

  Nee, NPEX is net als Euronext een commercieel bedrijf met aandeelhouders. De grootste minderheidsaandeelhouder is INKEF Capital, opgericht door Stichting Pensioenfonds ABP (ABP), het grootste pensioenfonds in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken heeft ter ondersteuning NPEX een lening verstrekt.
 • Heeft NPEX een vergunning en staat zij onder toezicht?

  Ja, NPEX beschikt over een maatwerk vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en een ontheffing van De Nederlandsche Bank. NPEX staat ook onder toezicht bij deze instanties.
 • Wat is het NPEX reglement?

  In het NPEX reglement wordt de juridische relatie tussen de NPEX rekeninghouder, NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf beschreven.

  NPEX reglement
 • NPEX heeft een klachtenprocedure

  Klachtenprocedure
  NPEX wil succesvol zijn als MKB Beurs. Dat kan alleen met tevreden cliënten. Het hebben en hanteren van de juiste procedures voor het afhandelen van cliëntreacties / klachten is noodzakelijk. Wij hebben hiervoor een klachtenprocedure opgesteld NPEX hanteert voor het oplossen van klachten hierbij de volgende “business principals”: Een Klacht van een cliënt wordt altijd zorgvuldig, verifieerbaar en consistent behandeld.
  • NPEX zal altijd haar best doen de Klacht naar tevredenheid op te lossen
  • Klachten worden altijd gezien door NPEX als een gelegenheid om de dienstverlening te verbeteren
  • De cliënt krijgt, indien hij schriftelijk (brief/fax/e-mail) een Klacht deponeert, altijd binnen 48 uur een schriftelijke bevestiging van ontvangst van zijn Klacht
  • Indien een Klacht met een gelijke strekking meer dan 3 keer is binnengekomen wordt altijd een analyse van de Klacht op bedrijfsproces niveau uitgevoerd.
  NPEX is op de volgende wijze te bereiken:
  • Via de website www.npex.nl
  • Via e-mail: info@npex.nl
  • Per telefoon: 070-385 15 30
   Op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.
  • Per post:
   NPEX B.V.
   De Caballerofabriek
   Saturnusstraat 60-75
   2516 AH Den Haag
  Heeft u onze klachtenprocedure helemaal doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AN Den Haag. Het KiFid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten.
 • NPEX aangesloten bij KiFiD

  Klachtenprocedure
  NPEX is aangesloten bij KifID onder nummer 300.015354 Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Zij is een onafhankelijke klachteninstelling en haar dienstverlening wordt bekostigd door de aangesloten dienstverleners via een stichting. Het bestuur van Kifid en marktpartijen hebben geen invloed op de behandeling of de uitkomst van een klacht. De Ombudsman, de Geschillencommissie en Commissie van Beroep doen hun werk zelfstandig en onpartijdig. Voor meer informatie kijk hier