De MKB-Beurs                     

 • Wat is NPEX?

  NPEX is een handelsplatform (online beurs) dat een alternatief is voor bestaande beurzen zoals NYSE/Euronext en Alternext. NPEX richt zich specifiek op notering van kleine en middelgrote uitgevende instellingen op zoek naar het verhandelbaar maken van de door hen uitgegeven effecten. Uitgevende instellingen (bedrijven) die een notering wensen op NPEX kunnen kiezen voor de mogelijkheid tot handel van de effecten aan ‘het publiek’ (Beursintroductie) of opteren voor handel in effecten binnen een besloten groep van beleggers (interne markt).
 • Waarom zou ik kiezen voor NPEX?

  NPEX is het enige handelsplatform waarop effecten verhandeld worden die niet verhandelbaar zijn op enig andere beurs in Nederland. Via NPEX heeft u toegang tot een uniek scala van illiquide beleggingen (alternatives) die een welkome uitbreiding zijn van de beleggingsportefeuille en de spreiding hierin. Doordat muteren in illiquide beleggingen via NPEX mogelijk is, kunt u uw portefeuillebeheer zorgvuldiger uitvoeren. Hiernaast kunt u deze illiquide beleggingen toevoegen aan uw beheersportefeuille waardoor uw ‘assets under management’ wordt vergroot. Tot slot kunnen op NPEX genoteerde fondsen een ISIN code aanvragen zodat u deze beleggingen eenvoudig kunt verwerken in uw administratie.
 • Hoe is NPEX ontstaan?

  Het concept NPEX is in de kraamkamer van de Innovation Room van het Ministerie van Financiën ontstaan en tot stand gekomen in samenwerking met het Holland Financial Center (HFC), De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Ministerie van Financiën.
 • Wie kunnen handelen op NPEX?

  Iedereen die een rekening heeft kan rechtstreeks of via hun vermogensbeheerders handelen bij NPEX (waaronder banken die (al dan niet via een depotbank) een aansluiting hebben bij NPEX)). Ook is het mogelijk de handel in effecten van de uitgevende instelling te beperken tot een geselecteerde groep deelnemers. Hierdoor kan NPEX ook de handel faciliteren voor bijvoorbeeld aandeelhouders in Besloten Vennootschappen (familiebedrijven) en of coöperaties (deelnemingsrechten van leden).