Wagamama

9,25% obligatielening

Wagamama - NPEX
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

 Specificaties obligatie Wagamama

Uitgevende instelling Kaizen B.V.
Lening  € 2.499.000 / 2.499 obligaties 
Nominale waarde  € 1.000 
Rente ​9,25%
Coupon € 7,71
Betaalbaar op Binnen 3 werkdagen na de 26e van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing  Mogelijk (zie prospectus) 
Uitgiftedatum 
​26 april 2016
Aflossingsdatum 26 april 2021
Zekerheden Ja (zie prospectus)