THE SOCIETY SHOP

7% obligatielening

TSS_cmyk test
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Specificaties obligatie THE SOCIETY SHOP

Uitgevende instelling  THE SOCIETY SHOP B.V. 
Lening  € 466.000 / 466 obligaties 
Nominale waarde  € 1.000 
Rente 7% per jaar
Coupon € 5,84 per maand
Betaalbaar op  15de werkdag van elke maand
Looptijd Maximaal 6 jaar
Vervroegde aflossing  Mogelijk (zie prospectus) 
Uitgiftedatum 16 maart 2016
Aflossingsdatum 15 maart 2022 
Zekerheden Ja (zie prospectus)