RoodMicrotec 

6% obligatielening

roodmicrotec
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Specificaties obligatie RoodMicrotec

Uitgevende instelling RoodMicrotec N.V.
Lening  € 2.500.000 / 2.500 obligaties 
Nominale waarde  € 1.000 
Rente 6% per jaar
Coupon € 5,00 per maand
Betaalbaar op  1e van elke maand 
Looptijd Maximaal ​6 jaar
Vervroegde aflossing  Mogelijk (zie prospectus) 
Uitgiftedatum 30 juni 2014
​Aflossingsdatum 30 juni ​2020
​Zekerheden Ja (zie prospectus)