Quest

logo
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Quest: Het onzichtbare, zichtbaar maken

Het genezen van kanker is één van de grootste uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Daarbij neemt, door de toenemende gemiddelde leeftijd en welvaart, het aantal patiënten wereldwijd toe.

 

De meest zekere manier om van kanker te genezen, is het vroegtijdig detecteren en het volledig wegnemen van de tumor. De randen van de tumoren en ook uitzaaiingen zijn tijdens de operatie moeilijk te zien. Het gevolg is dat tumorweefsel achter kan blijven maar ook dat meer weefsel wordt weggenomen dan eigenlijk nodig zou zijn.

 

In aanloop naar de operatie wordt steeds meer in beeld gebracht. Dit begon met röntgenbeelden en is ontwikkeld tot PET, CT en MRI scans. Maar tijdens de operatie moet de chirurg nog steeds in hoge mate vertrouwen op zijn ervaring en gevoel.

 

Quest introduceert de technologie die het onzichtbare zichtbaar maakt in de operatiekamer. Camerasystemen die op verschillende manieren verschillende soorten weefsel in beeld kunnen brengen, zullen de mogelijkheden van de chirurgie naar een nieuw niveau tillen.

quest

Quest

De certificaten van aandelen worden door Quest Photonic Devices B.V., de holdingmaatschappij van de Quest Groep, uitgegeven. De nadruk van deze toelichting ligt op medische camera’s omdat wij hier de opbrengsten van de uitgifte van certificaten van aandelen in willen investeren.

Quest houdt zich bezig met het ontwikkelen van camera’s en lichtbronnen. Deze camera’s worden markttechnisch gegroepeerd onder de noemer ‘fotonica’. De 21e eeuw wordt gezien als de eeuw van het ‘photon’. De Europese Unie zet hierop ook sterk op in. Fotonica wordt gezien als één van de zes ‘key enabling technologies’ waar de EU in voorop zou moeten lopen. De EU investeert hier volop in met ontwikkelprogramma’s zoals ‘Horizon 2020’.

 

Quest richt zich op nieuwe technologieën op het gebied van fotonica en toepassingen voor camera’s. De ontwikkeling van technologie, uitvoeren van projecten die mede door de EU worden gefinancierd en het aanvragen van patenten zijn hiervan onderdeel.


Quest houdt zich bezig met het ontwikkelen van camera’s en lichtbronnen. Deze camera’s worden markttechnisch gegroepeerd onder de noemer ‘fotonica’. De 21e eeuw wordt gezien als de eeuw van het ‘photon’. De Europese Unie zet hier ook sterk op in. Fotonica wordt gezien als één van de zes ‘key enabling technologies’ waar de EU in voorop zou moeten lopen. De EU investeert hier volop in met ontwikkelprogramma’s zoals ‘Horizon 2020’.

 

Quest richt zich op nieuwe technologieën op het gebied van fotonica en toepassingen voor camera’s. De ontwikkeling van technologie, uitvoeren van projecten die mede door de EU worden gefinancierd en het aanvragen van patenten zijn hier onderdeel van.

Quest Innovations

Quest ​Innovations is binnen de Quest groep verantwoordelijk voor de productie van camera’s. Het gaat onder andere om camera’s die aangepast aan de klantwensen gemaakt en geleverd worden. De klant gebruikt deze camera’s vervolgens in eigen producten die zij in de markt zet (‘inbouwcamera’s’). Zoals inspectiesystemen in de industrie, food en agri, maar ook medische cameratoepassingen die niet in competitie zijn met onze eigen camerasystemen. Een voorbeeld hiervan is een camera die huidkanker kan detecteren. Verder produceert Quest Innovations de camera’s voor Quest Medical Imaging. De door Quest ontwikkelde camera’s zijn high-end camera’s.

 

camera computer

Quest Medical Imaging

Quest Medical Imaging ontwikkelt en produceert een camerasysteem voor de eindgebruiker. Dit systeem registreert niet alleen het zichtbare, maar ook het voor de mens onzichtbare licht. Hiermee kan door weefsel heen gekeken worden. Daarnaast kunnen door middel van een speciale contrastvloeistof ook andere structuren zichtbaar gemaakt worden, zoals: aderen, aderverstopping, doorbloeding en met name tumoren en uitzaaiingen daarvan. Wij werken samen en doen trials met de bedrijven die deze contraststoffen ontwikkelen, die specifiek aan bepaalde tumortypen blijven plakken waardoor onze camera de tumor met eventuele uitzaaiingen ziet oplichten. Ook als deze tumor tot wel twee centimeter onder gezond weefsel ligt.

 

We bouwen aan een verkoop- en servicenetwerk met eigen kantoren en distributeurs wereldwijd om zodoende de wereldwijde salesdekking snel uit te breiden.

 

“Met deze technologie kunnen we tumoruitzaaiingen van de dikke darm in de lever zichtbaar maken, die met het blote oog of röntgenonderzoek niet te zien zijn.” Key Opinion Leader Dr. Alexander Vahrmeijer, LUMC.

Omzet

Onze omzet wordt binnen de twee stromen gerealiseerd van Quest Innovations en Quest Medical Imaging. Voor het overzicht hebben wij de dochterondernemingen in de Verenigde Staten, Frankrijk en hun Europese moeder bij elkaar opgeteld.

Belangrijk voor de stabiele groei is de terugkerende omzet. Deze komt in belangrijke mate voort uit de verhuur van camera's en de verkoop van steriele hoezen, in de Verenigde Staten verpakt als een Kit waar ook de contrast vloeistof bijzit. Belangrijke ziekenhuizen zijn de Kit van Quest Medical Imaging gaan gebruiken ten koste van de concurent. Hiermee hebben wij aangetoond binnen deze markt concurrerend te zijn en daarmee de basis gelegd tot verdere groei.

Quest

Goedkeuring, FDA & CE

We hebben geïnvesteerd in de medische goedkeuring van ons eigen medische camera-product voor zowel de Amerikaanse als de Europese markt (alle markten die de Europese CE markering accepteren). Deze stap was nodig om ons systeem niet alleen voor onderzoek, maar ook voor algemeen gebruik in te kunnen zetten. Dit heeft onze korte termijn omzet en winst (2014, 2015) onder druk gezet, maar draagt nu al bij aan onze omzetgroei voor de lange termijn.


De resultaten van 2016, 2017 en Q1 2018 onderstrepen dat.  De omzet is in 2017 licht gedaald als gevolg van betere resultaten op huur en disposables dan directe verkoop. De ontwikkelingen van het eerste kwartaal sluiten hierbij aan en wordt op voortgebouwd.  Deze liggen in volledig in lijn met onze doelstelling voor heel 2018.

Toepassingen

Quest ontwikkelt camera’s voor applicaties in de volgende toepassingsgebieden:

 • Multi- en Hyperspectrale camera’s

Multi- en hyperspectrale camera’s zijn camera’s waarbij meerdere camera’s achter één lens worden gecombineerd. Hiermee kunnen verschillende metingen worden uitgevoerd. Het onzichtbare zichtbaar maken is de basis van de technologie.

 

Een voorbeeld: twee beelden van een vloeistof in een doorzichtig glas. Eén in het zichtbare gebied (links) en één in het infrarood gebied. In het infrarood gebied is de vloeistof transparant.

 

Quest
Quest
 • Medische diagnostiek en Life Science

Een groot deel van onze toepassingen speelt zich af in de markt van life science en medische diagnostiek. Bijvoorbeeld het zichtbaar maken van aderen door de huid heen door de toepassing van meerdere camera’s achter één lens.  

 • Remote sensing: detectie gezondheid en groei olijfgaarden
‘Remote sensing applicaties’ worden gebruikt om onder een vliegtuig (bemand of onbemand) beelden te maken en te analyseren. In dit voorbeeld zijn beelden gemaakt van wijngaarden en wordt informatie verzameld over de waterhuishouding, gezondheid van de planten en informatie over de voedingsstoffen die de groei van de planten kunnen beïnvloeden.

Machine inspectie en optische sorteringen

Voor automatische inspectie en kwaliteitscontroles bouwen wij camera’s die meer zien dan het menselijk oog. Hiermee wordt de kwaliteitscontrole verbeterd. Handelaren en verkopers van fruit willen alleen maar kwalitatief goed fruit verkopen. De kwaliteit van het product staat voorop. Appel ter illustratie kleurenseparatie en appel rot detectie

quest

​Partners slimme contrastvloeistof

Slimme contrastvloeistoffen zijn vloeistoffen die zich hechten aan tumorcellen en daarmee de tumorcellen en eventuele uitzaaiingen zichtbaar maken voor onze camera’s.

 

Met diverse ontwikkelaars van slimme contrastvloeistoffen zijn samenwerkingen gestart. Hiervoor worden met het Quest camerasysteem de klinische trials uitgevoerd om tot medische goedkeuring te komen.

 

Onze verwachting is dat binnen 5 jaar voor iedere  operabele kankervorm een slimme contrastvloeistof beschikbaar is om gebruikt te worden in combinatie met onze camera.

De huidige applicaties

Naast omzet voortkomend uit de contrastvloeistofsamenwerkingen, heeft zich een brede markt ontwikkeld voor toepassingen met al goedgekeurde fluorescente ‘normale’ contrastvloeistoffen voor oncologisch gebruik.

Quest
Bovenstaande kaart geeft aan waar we op dit moment installaties hebben staan. De omvang van de bollen geeft de concentratie van systemen weer.

Groeistrategie

De groei zoals wij die hebben ingezet is onder te verdelen in een paar stappen die per stap een groeiversnelling opleveren en uit de volgende categorieën bestaan:

 1. Techniek & registratie

  Deze fase is in de basis voltooid. Uiteraard wordt de technologie voortdurend verbeterd en wordt gewerkt aan een volgende generatie van het medische systeem. De nadruk verschuift van hoofdzakelijk ontwikkeling naar meer verkoop en registratie in de ontbrekende landen.

 2. Systemen in het veld

  Uitbouw van ons distributienetwerk en een eigen Sales & Marketing organisatie is nu essentieel om een aanzienlijk deel van de bestaande markt te veroveren. In deze periode ronden wij ook de klinische trials af met onze contrastvloeistofpartners waar ook nog nieuwe partners aan worden toegevoegd daar nog niet voor iedere vorm van kanker een vloeistof ontwikkeld is. De omzet zal met name bestaan uit verhuur en verkoop van ons eigen medisch product. Een belangrijk deel van de inkomsten zal bestaan uit verkoop van disposables in de vorm van kits (verpakking waarin de te injecteren fluorescente stof zit en de steriele hoezen). In de Verenigde Staten zijn deze onlosmakelijk verbonden met het gebruik van ons eigen medisch product, de Quest Spectrum.

 3. Tumorverf (slimme contrastvloeistof) vanaf 2019 / 2020

  Het opgebouwde distributienetwerk kan nu gebruikt worden om ons eigen medisch product (Quest Spectrum Systemen) in combinatie met de slimme contrastvloeistof te verkopen. Wij ontvangen een percentage over de verkoop hiervan. De opgebouwde installaties bij ziekenhuizen maakt een snelle uitrol mogelijk voor de slimme contrastvloeistoffen.

 4. Intergratie in de operatiekamer

  'Image guided surgery’ zoals dat met onze eigen medische systemen wordt gerealiseerd, zal ook steeds verder geïntegreerd worden met beeldmateriaal dat preoperatief wordt verzameld. Mogelijkerwijs zal dit zover gaan dat de chirurgie op grond van deze informatie met precisierobots uitgevoerd kan worden. De impact van een operatie op de patiënt kan zo steeds verder worden teruggebracht.

 5. Nieuwe technologie

  Wij zijn partner in verschillende Europese Unie onderzoekstrajecten voor nieuwe technologie. Hiermee wordt de technologie van de toekomst ontwikkeld die ons concurrentievoordeel doet behouden. Deze nieuw ontwikkelde modules kunnen worden toegevoegd aan onze in de markt staande medische producten en geven de chirurg steeds meer ondersteunende informatie over het weefsel dat hij voor zich ziet.

Markt en branche

Quest is binnen de markten waarin zij actief is een kleine speler met veel groeipotentieel. Het betreft markten die vele miljarden groot zijn en bovendien sterk groeien.

 1. De markt voor multispectrale - en hyperspectrale camera’s

  De markt voor ‘imaging technology’ (fotonica) van multi- en hyperspectrale camera’s is wereldwijd $ 6,51 miljard groot in 2016. De verwachting is dat deze markt 10,9 % per jaar zal groeien tot $ 11,34 miljard in het jaar 2022.

  Bron: globenewswire.com

   

  Deze bedragen en percentages gelden voor alle sectoren in deze markt zoals hieronder is weergegeven.

   

  Deze markt bestaat uit de volgende delen:

  • Multi- en Hyperspectrale camera’s
  • Medische diagnostiek en Life Science
  • Remote sensing en observaties
  • Machine inspectie en optische sorteringen
  • Overige

  In alle bovenstaande sectoren kunnen camera’s van Quest worden toegepast. 

 2. Markt voor Endoscopie Systemen

  Het medisch systeem van Quest Medical Imaging wordt zowel gebruikt voor open chirurgie als endoscopische chirurgie. Voor open chirurgie zijn geen objectieve cijfers beschikbaar daar deze markt relatief nieuw is.

   

  De markt voor endoscopie systemen is wereldwijd $ 26,23 miljard groot in 2016. De verwachting is dat deze markt 6,2% per jaar zal groeien tot $ 35,36 miljard in 2021. Dit behelst het hele scala aan producten dat tijdens een endoscopische operatie wordt gebruikt, zoals een lichtbron, een trolley, de camera’s, beeldrecorders en laparoscopen. Bron: Marketsandmarkets.com.


 3. Overzicht van nieuwe gevallen van kanker

  Op grond van de meest recente wereldwijde cijfers (2012) is er sprake van ruim 14 miljoen nieuwe gevallen van kanker per jaar. Bron: American Cancer Society.

   

  Wij richten ons op de groep die:

  Te opereren is; Veelal in westerse landen zit of waar de gezondheidszorg voldoende ver is om met deze technieken te werken.

  Het aantal patiënten dat met één systeem behandeld kan worden zal naar onze inschatting op maximaal 200 liggen. Hiermee zal de omvang van onze markt op duizenden systemen uitkomen.

Concurrentie

Medisch camerasysteem Medical Imaging

Anastomose darm
 • Camera 1 laat het beeld zien dat de chirurg gewend is te zien (Afb. A).
 • Camera 2 maakt doorbloeding zichtbaar (Afb. C). Voor de chirurg is dit de on-zichtbare informatie. Deze informatie ligt in het ‘nabij infrarode’ (NIR) spectrum. Hierin kan tot 2 cm diep in weefsel gekeken worden.
 • Deze twee afbeeldingen worden samengevoegd (Afb. B) waardoor in dit geval duidelijk wordt dat waar de hechtingen zitten de doorbloeding niet goed is en er een lekkende darm kan ontstaan.

Wij hebben nog een 3e camera in dit systeem zodat het gewone kleurenplaatje getoond wordt. Vervolgens wordt daar de tumor overheen geprojecteerd. Deze moet worden weggehaald. En daar overheen worden de zenuwen geprojecteerd die juist gespaard moeten worden.

 

Quest Medical Imaging

Brengt als enige ter wereld meerdere NIR golflengten tegelijkertijd in beeld

Uitbreiding van de huidige 3 sensoren naar 5: extra informatie voor de chirurg

Eigen technologie gepatenteerd (pending)

 

Systeem van de concurrentie

De concurrentie gebruikt een sensor die zowel voor het kleurenplaatje gebruikt wordt als voor de NIR beelden. Hiertoe moeten ze het licht snel laten switchen. Het resultaat is dat zij het NIR plaatje niet gelijk met het kleurenplaatje kunnen laten zien of dat er heel snel geswitcht wordt om de indruk van een overlay te geven.

Recente ontwikkelingen

Quest Photonic Devices B.V. ziet dat overnames en investeringen in de markt fluorescentie cameras en slimme vloeistoffen sterk toenemen. Een beursgenoteerde speler op het gebied van medische camera’s, Novadaq Technologies Inc., is per 1 september 2017 overgenomen door Stryker Corporation. Deze overname is het resultaat van een biedingsproces waarbij twee partijen zijn afgevallen. Hiermee toont de markt de relevantie van de technologie voor medische camera’s aan.

Recent (17 april 2018) is de overname van Visionsense door Medtronic bekend gemaakt voor 75 mln. (Globes)

Een andere speler, SurgVision BV, is overgenomen door Bracco Imaging S.p.A. Aangekondigd op 25 october 2017. (trademed)

Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in de bedrijven die de slimme contrastvloeistoffen ontwikkelen. Zo heeft Johnson & Johnson Innovation LLC in het laatste halfjaar van 2017 geinvesteerd in On Target Laboraties Inc, een aanbieder van slimme contrastvloeistoffen. Hiermee zullen zij onder andere de registratie van hun vloeistof voltooien voor eierstok kanker en longkanker.

Ook Avelas biosciences ook een aanbieder van slimme contrastvloeistoffen heeft aanvullende investeringen opgehaald voor het voltooien van hun registratie van hun vloeistof voor borstkanker. (Avelas)

​Mijlpalen

quest

Partners

Hierbij een greep uit ons partnerbestand:
Quest

Management

 

richard_meester

R.J.C. Meester​ (CEO/CTO) richtte het bedrijf op in 1998. Voert de technische ontwikkelingen aan en stond aan de wieg van de technische ontwikkelingen van de huidige producten.

hendrik_jan_van_es

H.J. van Es (VP Business Development) is verantwoordelijk voor de Sales en Marketing buiten de US, opbouw/ondersteuning van het distributeursnetwerk. Mede verantwoordelijk voor de partnerschappen met de ontwikkelaars van de slimme contrast vloeistofontwikkelaars​.

rob_ngungu

R. Ngungu​ (COO, US Office) is verantwoordelijk voor de opzet en uitbouw van Quest Medical Imaging North America. Hieronder vallen onder andere de FDA-registratie, Business, Marketing and Sales strategie, het ontwikkelen van de merknaam en een sterk onderscheidend product/service aanbod om snelle groei mogelijk te maken.

Quest

F. Wasielewski (Directeur, Office France) Frederic werkte meer dan 15 jaar voor een bedrijf dat gamma detectoren verkoopt. Hij maakte hen marktleider. In deze periode heeft hij ook zijn netwerk opgebouwd en kent hij nu elke chirurg in Frankrijk die Sentinel Lymph Node Mapping doet. Nadat hij een detector voor fluorescentie had ontwikkeld die echter niet het beeld kon laten zien besloot Frederic voor Quest Medical Imaging te gaan werken om de chirurgen te kunnen bieden waar ze om vroegen.

 

Structuur 

organisatiestructuur

Emissiedoel

De ontwikkeling van het Quest Spectrum Systeem, de registratie daarvan en de eerste marktintroductie is gefinancierd uit eigen middelen.

 

Met het geld dat we middels uitgifte van aandelen verkrijgen zullen we investeren in uitbreiding van ons sales- en distributienetwerk, systemen voor verhuur- en demosystemen, klinische productspecialisten die chirurgen ondersteunen in het goed toepassen van de nieuwe technologie en de technologie bij andere afdelingen te introduceren om een brede acceptatie binnen de ziekenhuizen zeker te stellen.

Belangrijkste risico's

Aan de certificaten zijn risico’s verbonden. Deze certificaten zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in het Prospectus. In het Prospectus worden deze nader toegelicht, alsook de impact die deze risico’s kunnen hebben op de continuïteit. Het is belangrijk dat u deze risico’s goed tot u neemt en het prospectus en informatiedocument leest voordat u gaat beleggen in onze certificaten van aandelen.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening Gratis
Geld storten Gratis
Inschrijfkosten emissie  1% éénmalig