​Dir​Act It

Diract
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Obligaties

Specificaties ​obligaties DirAct It

Uitgevende instelling DirAct It B.V.
Lening  € ​1.​500.000 / ​1.500 obligaties
Nominale waarde  € 1.000 
Rente 8% per jaar
Coupon € ​6,67 per maand
Betaalbaar op  Binnen 5 werkdagen na de 6e van elke maand
Looptijd Maximaal ​5 jaar 
Vervroegde aflossing  Mogelijk (zie prospectus
​Vervroegde sluitingsdatum 
29 september 2017
Uitgiftedatum 6 oktober 2017
 Aflossingsdatum 6 oktober 2022 
Zekerheden  Geen
Tarieven Klik hier