Annexum Vastgoed Fundament Fonds

Beleggingsfonds

Menu

Annexum

Beleggingsmogelijkheden creëren die kansen maar ook zekerheid bieden; dat is waar Annexum zich in heeft gespecialiseerd. De missie van Annexum is om beleggers aantrekkelijke producten aan te bieden. De door Annexum geselecteerde vastgoed beleggingsobjecten bevinden zich op goede locaties, die hun geschiktheid voor de bedrijfsuitoefening van haar huurders als belangrijkste kenmerk hebben. De infrastructuur en ontsluiting van deze locaties zijn van het grootste belang. Gestart in 2000 heeft Annexum inmiddels een fondsvermogen van € 1,1 miljard waarvan € 367 miljoen eigen vermogen. Annexum beheert 33 fondsen. In 2009 is Annexum gefuseerd met Bakkenist & Emmens.

Over Annexum Vastgoed Fundament Fonds

Vastgoed Fundament Fonds kent één type aandeel: Aandeel A. Het fonds belegt in direct vastgoed enerzijds en Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen anderzijds. In het beleggingsbeleid is bepaald dat het fonds voor circa 80% belegt in een goed gefundeerde, directe vastgoedportefeuille en voor circa 20%* in Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen (indirecte vastgoed portefeuille).

Per 5 augustus 2011 is het Vastgoed Fundament Fonds gesloten voor toe- en uittredende participanten. Per 1 januari 2013 wordt de aan-& verkoop van participaties via het NPEX georganiseerd.

* Richtlijn (Het staat de directie vrij de weging van de beleggingsportefeuille aan te passen, waardoor de genoemde percentages kunnen afwijken.)

De koers per aandeel is een indicatie welke gebaseerd is op de intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde is tot stand gekomen op basis van de waarderingsgrondslagen zoals vermeld in de jaarrekening 2012. Er is geen accountantscontrole uitgevoerd. De waarde dient als richtsnoer voor de waarde van een aandeel, ten behoeve van de secundaire markt op NPEX. Op NPEX vindt de prijsvorming plaats tussen beleggers onderling. De transactiewaarde die via NPEX wordt gerealiseerd kan dus (significant) afwijken van de ​koers. U kunt hier de lopende biedingen raadplegen en de reeds afgeronde biedingen inzien.  

Voor meer informatie raadpleeg ook: www.annexum.nl